Detta Asset Data Management Statement beskriver Alimak Group ABs och dess koncernbolags praxis enligt schema A ("Alimak Group", "vi", "oss" eller "vår") för att samla in, lagra och använda data från Alimak Group maskiner, produkter och andra tillgångar som drivs av eller på uppdrag av kunder ("Tillgångar").
Vår integritetspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter. dvs information som kan användas för att identifiera en individ.

Vilken data vi kan samla in

Systemdata

Systemdata är information som överförs till oss via digitala plattformar ("Plattformar"), My Alimak, My BMU, A3 och liknande applikationer ("Applikationer") och genom telematik (och liknande enheter) ("Enheter") (vi använder termen "Digitala erbjudanden" för att hänvisa till alla applikationer och enheter som vi använder), vilket kan inkludera:

 • Enhets-, tillgångs- och komponentinformation, inklusive modellnummer, serienummer, ordernummer, versionsnummer för mjukvara och hårdvara, prestanda och konfiguration, inklusive arbetsverktyg eller annan kringutrustning kopplad till tillgångar.
 • Elektronisk data, inklusive sensorloggar, trender, histogram, händelsedata, andra varningar, digitala tillståndsdata, felkoder, servicemätartimmar, elektroniska datafiler som laddas ner manuellt eller automatiskt från en tillgång, felsökningsdata och annan data, beroende på kunden och tillgång och kommunikationskanal som används av en enhet.
 • Enhetsplatsinformation, inklusive den fysiska platsen för en tillgång (t.ex. fastställd med hjälp av satellit, GPS, mobiltelefontorn, Bluetooth eller Wi-Fi-signaler).
 • Händelseregistreringsdata, inklusive plats, hastighet och riktning.
 • Service- och underhållshistorik, inklusive arbetsorder (register över allt underhåll, reparation, inköp av delar, utbyte och modifiering av en tillgång), komponentlivslängd (historik över användning och slitagetid för en komponent), underhållsschema, planerat underhåll, garantitäckningsdata , underhålls- och reparationskontrakt, serviceintervall (schemalagt intervall för planerat underhåll av komponentbytesaktiviteter för en tillgång), komponentlistor (listor över delar som utgör en tillgång) och servicebrev (som beskriver speciella serviceåtgärder som rekommenderas av tillverkare för att korrigera en känd problem med en tillgång).
 • Plats och miljöförhållanden.
 • Användningsmönster, inklusive all användardefinierad information som rör en produkt som du tillhandahåller oss genom ett digitalt erbjudande.

Hur vi kan samla in data

Data som samlas in genom din användning av våra produkter och/eller tjänster

Vi kan samla in information om din användning av våra produkter och/eller tjänster. Till exempel:

 • Genom plattformar / applikationer / enheter: Vi kan ta emot information direkt via mobil- eller satellitlänk, eller radio- eller Ethernet-anslutning från tillgångar utrustade med en applikation eller en enhet som antingen var förinstallerad eller installerad av oss, vilket kan inkludera systemdata.
 • Vi kan också ta emot information genom din användning av våra tjänster för enkel inloggning, dessa tjänster gör det möjligt för oss att använda dina inloggningsuppgifter för att autentisera din identitet och ge dig möjlighet att dela viss personlig information med oss.

Andra sätt vi samlar in information på

Vi kan också samla in annan information om dig, din enhet eller din användning av tjänsterna på sätt som vi beskriver för dig vid insamlingstillfället eller på annat sätt med ditt samtycke. Du kan välja att inte ge oss vissa typer av information men att göra det kan påverka din förmåga att använda vissa av produkterna och tjänsterna.

Hur vi kan använda information

Vi kan använda insamlad information för bland annat följande ändamål:

För att tillhandahålla tjänster till dig och andra:

 • För att tillåta dig att övervaka statusen för tillgångar, för att slutföra och utföra beställningar, och för att kommunicera med dig angående ditt köp eller uthyrning av tillgångar och ditt köp av tillgångsdelar och förse dig med relaterad kundservice.
 • För att uppfylla kundsupportavtal, utföra underhåll och reparationer samt leverera hyrtillgångar eller delar.
 • För att ge rekommendationer angående säkerhet, tillgångshälsa och underhåll.
 • För att öka säkerheten för maskindrift, inklusive genom att spåra närhet till tillgångar eller andra objekt.
 • För att aktivera fjärrfelsökning.
 • För att förse dig med platsbaserade tjänster och innehåll.

För andra allmänna affärsändamål:

 • Att göra marknadsundersökningar.
 • För att utföra dataanalyser, revisioner, förbättra produkter, utveckla nya produkter, förbättra, förbättra eller modifiera våra digitala erbjudanden, identifiera användningstrender och driva och utöka våra affärsaktiviteter och för statistisk analys baserad på aggregerade och avidentifierade data, såsom benchmarking-rapporter .
 • För att tillhandahålla tjänster till kunder, hantera arbetsflöden, övervaka reparationer, projektera framtida underhåll och service och felsöka problem.
 • För att validera rekommendationernas effektivitet, lösa klagomål och uppfylla beställningar.
 • Att hantera tillgångar och reservdelslager för att förse dig med maskiner, delar och tjänster.
 • För att hantera en flotta av ägda eller hyrda tillgångar.
 • Att utveckla digitala applikationer.

Hur vi kan lämna ut information

Förutom vad som beskrivs i denna Asset Data Management Statement, kan vi också avslöja information:

 • Till våra affiliates, för att leverera de produkter och tjänster som du har efterfrågat.
 • Till tillgångsägare, för att tillåta dem att hantera användningen av sin tillgång.
 • Till komponenttillverkare, för att tillåta dem att studera användningen av sina produkter, att förbättra sina produkter och att utveckla nya produkter.
 • Till agenter, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som kontrakterats av eller är engagerade i affärer med tillgångsägare, som har förvaltningsansvar för tillgången.
 • Till en närstående tredje part i händelse av någon omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med eventuella konkurser eller liknande förfaranden).
 • Till en närstående tredje part i händelse av någon omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med eventuella konkurser eller liknande förfaranden).
 • Till ytterligare mottagare enligt överenskommelse mellan dig och oss.

säkerhet

Vi har implementerat rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder utformade för att skydda information inom vår organisation. Tyvärr kan ingen dataöverföring eller lagringssystem garanteras vara 100 % säkert. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du känner att säkerheten för ditt konto har äventyrats), vänligen meddela oss omedelbart i enlighet med avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Uppdateringar av denna ledningsförklaring

Vi kan komma att ändra detta Asset Data Management Statement från tid till annan och utan förvarning. Förklaringen "SENAST UPPDATERAD" längst ner på denna sida anger när denna Asset Data Management Statement senast reviderades. Under alla händelser och omständigheter samlar vi in, använder och avslöjar uppgifterna endast på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Planera en

Alimak Group företag

 • Alimak do Brasil Elevadores Ltda
 • Alimak Group Australia Pty. Ltd
 • Alimak Group Benelux BV Nederländerna
 • Alimak Group Benelux NV Belgien
 • Alimak Group BMU (Shanghai) Co. Ltd
 • Alimak Group Denmark A/S
 • Alimak Group Deutschland GmbH
 • Alimak Group France SAS
 • Alimak Group Hong Kong Ltd
 • Alimak Group India Pvt. Ltd
 • Alimak Group Italy srl
 • Alimak Group Korea Co. Ltd
 • Alimak Group Malaysia Sdn. Bhd
 • Alimak Group Management AB
 • Alimak Group Manufacturing SL
 • Alimak Group Norway AS
 • Alimak Group Rus Ltd
 • Alimak Group Singapore Pte. Ltd
 • Alimak Group Sweden AB
 • Alimak Group Swiss AG
 • Alimak Group UK Ltd
 • Alimak Group USA Inc
 • Alimak Group Vertical Access Equipment Co. Ltd
 • Avanti Brasil Systems Eolicos Ltda
 • Avanti Wind Eng. Tech. Guangdong Co Ltd
 • Avanti Wind Systems Co. Ltd. Shanghai
 • Avanti Wind Systems India Pvt. Ltd
 • Avanti Wind Systems SL
 • Avanti Wind Systems SL
 • Avanti Wind Systems Techn. SL
 • Cento Engineering Company Ltd.
 • Cox Gomyl Macau Ltd.
 • Cox Gomyl Operations SAU
 • Cox Gomyl Shenzhen Co. Ltd
 • EW Cox Middle East LLC
 • James Hickey Industrial Traning School Ltd
 • Manntech (HK) Ltd
 • Tall Crane Equipment Ltd

Vart du kan vända dig för frågor och ytterligare information

För eventuella frågor om detta uttalande, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@alimakgroup.com eller med vanlig post på adressen nedan: Alimak Group AB (publ) Att: Global Data Protection Manager Blekholmstorget 30 111 64 Stockholm Senaste ändrad: 9 januari 2024