Whistleblower

För att rapportera eventuell bristande efterlevnad av Alimak Groups uppförandekod, överträdelser av lokala lagar, belysa andra problem i verksamheten eller ställa frågor om vårt affärsbeteende vänligen fyll i fälten nedan.

Vill du vara anonym fyller du inte i fälten för kontaktuppgifter.

Oavsett rapporteringskanal kommer alla anmälningar om potentiella överträdelser av riktlinjerna som görs i god tro att erhålla en snabb, rättvis och noggrann undersökning med relevant intern och/eller extern assistans.

Det kommer att inte att förekomma någon form av vedergällning eller andra negativa konsekvenser för personer som rapporterar i god tro. Den mottagna informationen kommer att hanteras i enlighet med den svenska dataskyddsinspektionens riktlinjer gällande hantering av känslig information.

Det går även att rapportera eller ställa frågor genom att maila till
whistleblower@alimakgroup.com eller genom skicka post till:

Alimak Group AB
Att: Funktionen för regelefterlevnad
Brunkebergstorg 5
111 51 Stockholm