Verksamhet

Alimaks affärsidé är att tillhandahålla säkra och tillförlitliga vertikala transportlösningar för bygg- och industrikunder.

Alimak är marknadsledande inom permanenta vertikala transportlösningar för industrin och mobila lösningar för byggmarknaden. Industrihissar anpassas efter behov för respektive industri, som energi, raffinaderier, oljeborrplattformar, hamnar, stålverk, gruvor och infrastruktur. Hissarna och plattformarna för byggindustrin är normalt mer standardiserade och säkerhet är den mest prioriterade komponenten. Alimak hyr även ut bygghissar och arbetsplattformar. Ett globalt servicenätverk ger snabb och effektiv produktsupport och service. Produkt- och serviceerbjudandet utvecklas kontinuerligt genom lansering av nya produkter för både befintliga och nya segment, Alimak Group erbjuder flera olika teknologier.

Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Varumärken med stark marknadsigenkänning och dess produkter är kända för god säkerhet, hög kvalitet och hållbarhet.

Alimaks diversifierade produktportfölj kompletteras med försäljning av begagnad utrustning och uthyrningstjänster. Koncernens eftermarknadstjänster utgör en viktig del av dess kunderbjudande och har tidigare genererat både attraktiva marginaler och stabila intäkter.

Per den 31 december 2017 är Koncernens installerade bas ca 67 000 enheter runt om i världen.

Under 2016 kom 36,8 %, 33,7%, 24,3 % respektive 5,2 % av Koncernens intäkter från Europa, Nord- och Sydamerika, Asien – Stillahavsområdet respektive övriga världen.

Koncernens verksamhet är organiserad i fyra affärsområden som tillgodoser kunder med skilda slutanvändarbehov:

Construction Equipment
Utvecklar, tillverkar och säljer ett brett utbud av hissar, arbets- och transportplattformar samt material- och tornkranshissar för temporärt bruk vid bygg och renoveringsprojekt. Ofta är produkterna anpassade och specificerade utifrån kundernas behov och användningsområde. Produkterna kan kostnadseffektivt installeras, flyttas och anpassas till olika projekt. Produktportföljen har på senare år kompletterats med en satsning på mer standardiserade hissar.
Under 2016 genererade affärsområdet Construction Equipment 34 % av Koncernens omsättning och 25 % av Koncernens rörelseresultat (just). Exklusive förvärvade enheterna BMU och Wind.

Industrial Equipment
Utvecklar, tillverkar och säljer ett brett utbud av hissar, plattformar, servicehissar och lösningar för fasadunderhåll (BMU-enheter) för den industriella marknaden. Hissarna är permanent installerade och anpassade till kundens behov och användningsområde. Produkterna kännetecknas av höga krav på säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet och effektivitet. Produkterna verkar ofta i krävande industriella miljöer. De viktigaste marknaderna är industrisektorer som energi, olja och gas, petrokemi, infrastruktur, cement, hamnar och varv.
Affärsområdet är uppdelat på fyra enheter; General Industry, Oil & Gas, Wind och BMU (building maintenence units)
Under 2016 genererade affärsområdet Industrial Equipment 18 % av Koncernens omsättning och -4 % av Koncernens rörelseresultat (EBITA). Exklusive de förvärvade enheterna BMU och Wind.

Rental
Affärsområde Reantal hyr ut Alimaks hissar och plattformar till byggindustrin i ett flertal nyckelmarknader i Europa samt i Australien. Uthyrningsverksamheten kompletteras med olika supporttjänster såsom projektplanering, montering, demontering, underhåll, transporter och service. Affärsområdet säljer även begagnad utrustning främst från den egna uthyrningsflottan.
Under 2016 genererade affärsområdet Rental 15 % av Koncernens omsättning och 11  % av Koncernens rörelseresultat (just).

After Sales
Erbjuder ett brett utbud av eftermarknadstjänster, främst riktat till Alimaks egna kunder. Erbjudandet omfattar installation, teknisk support, underhåll, reservdelar och reparation, renovering, modernisering, fjärrövervakning och utbildning under utrustningens livscykel. Affärsområdet erbjuder kunder över hela världen en säker, tillförlitlig och snabb service.
Under 2016 genererade affärsområdet After Sales 33 % av Koncernens omsättning och 68 % av Koncernens rörelseresultat (just).