Styrelse

Innehav i Alimak Group AB per den 31 december 2017.

Anders-Jonsson-web

Anders Jonsson

Styrelseordförande sedan 2017
Oberoende styrelseledamot
Född: 1950
Industriell rådgivare Triton Private Equity
Utbildning: Civilingenjör Linköpings tekniska högskola. Företagsledning Handelshögskolan IFL, Stockholm.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Talis GmbH, vice styrelseordförande i Svensk Schweiziska handelskammaren i Zürich, styrelseledamot i Logstor A/S.
Utvalda tidigare befattningar: Divisionschef ABB Robotics och medlem av ABB koncernledning, Zürich, chef för ABB:s Automation Segment, Kina, globala chefsbefattningar inom ABB.
Aktieinnehav eget och närstående:  758 096

 

_DSL2572-web

Jan Svensson

Styrelsemedlem sedan 2017
Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till största aktieägare (Latour)
Född: 1956
VD och koncernchef Investment AB Latour
Utbildning:Maskiningenjör och civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA, Oxeon AB och Troax Group AB. Styrelseledamot i Assa Abloy och Loomis AB
Utvalda tidigare befattningar: VD, Stenbergs
Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 6000

 

Anders-Thelin-web-b

Anders Thelin

Styrelsemedlem sedan 2015
Oberoende styrelseledamot
Född: 1950
Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik, Uppsala universitet.
Aktuella styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Logstor A/S.
Utvalda tidigare befattningar: Medlem koncernledningen Sandvik AB, vd Sandvik Coromant, vd Sandvik Tooling, vd Sandvik Venture. Styrelseledamot Haldex AB och Seco Tools AB.
Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet.
Aktieinnehav eget och närstående: 113 582

Eva-Lindqvist--web

Eva Lindqvist

Styrelsemedlem sedan 2015
Oberoende styrelseledamot
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola. MBA civilekonom, Melbourne University.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Assa Abloy AB, Bodycote, Caverion Oy, ComHem AB och Sweco AB.
Utvalda tidigare befattningar: Vd Xelerated Holding AB, vd TeliaSonera International Carrier, senior vice vd Telia Equity.
Utskott: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
Aktieinnehav eget och närstående: 13 488

Helena-Nordman--Knutson-web

Helena Nordman-Knutson

Styrelsemedlem sedan 2016
Oberoende styrelseledamot
Född: 1964
Senior Director Hallvarsson & Halvarsson
Utbildning: Pol mag Helsingfors universitet. Ek mag, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Rejlers, Exel Composites och Bygga Bostäder.
Utvalda tidigare befattningar: Finansanalytiker Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission.
Aktieinnehav eget och närstående: 100

Joakim-Rosengren--web

Joakim Rosengren

Styrelsemedlem sedan 2008
Oberoende styrelseledamot
Född: 1960
Koncernchef och vd DeLaval International AB
Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan,Stockholm.
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot, DeLaval International AB, DeLaval Holding AB och DeLaval Hamra Gård, Stena Metall och Södertörns Högskola
Utvalda tidigare befattningar: Vd Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packaging Material. Olika befattningar Tetra Pak-koncernen.
Aktieinnehav eget och  närstående: 176 797

örjan-Fredriksson-web

Örjan Fredriksson

Styrelseledamot sedan 2016
Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Utsedd av: IF Metall
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Greger-Larsson-web

Greger Larsson

Styrelseledamot sedan 2009
Arbetstagarrepresentant
Född: 1959
Utsedd av: PTK
Aktieinnehav eget och närstående: 0