Styrelse

Innehav i Alimak Group AB per den 28 augusti 2018.

_DSL2572-web

Jan Svensson

Styrelseordförande sedan 2018
Styrelsemedlem sedan
2017
Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till största aktieägare (Latour)
Född: 1956
VD och koncernchef Investment AB Latour
Utbildning: Maskiningenjör och civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA, Oxeon AB och Troax Group AB. Styrelseledamot i Assa Abloy och Loomis AB
Utvalda tidigare befattningar: VD, Stenbergs
Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 11 000

 

Anders-Jonsson-web

Anders Jonsson

Styrelseledamot sedan 2012
Oberoende styrelseledamot
Född: 1950
Industriell rådgivare Triton Private Equity
Utbildning: Civilingenjör Linköpings tekniska högskola. Företagsledning Handelshögskolan IFL, Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Svensk Schweiziska handelskammaren i Zürich
Utvalda tidigare befattningar: Divisionschef ABB Robotics och medlem av ABB koncernledning, Zürich, chef för ABB:s Automation Segment, Kina, globala chefsbefattningar inom ABB
Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående:  758 096

 

Helena-Nordman--Knutson-web

Helena Nordman-Knutson

Styrelsemedlem sedan 2016
Oberoende styrelseledamot
Född: 1964
Senior Director Hallvarsson & Halvarsson
Utbildning: Pol mag Helsingfors universitet. Ek mag, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Rejlers, Exel Composites och Bygga Bostäder
Utvalda tidigare befattningar: Finansanalytiker Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission
Aktieinnehav eget och närstående: 100

Joakim-Rosengren--web

Joakim Rosengren

Styrelsemedlem sedan 2008
Oberoende styrelseledamot
Född: 1960
Koncernchef och vd DeLaval International AB
Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan,Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot, DeLaval International AB, DeLaval Holding AB och DeLaval Hamra Gård, Stena Metall och Södertörns Högskola
Utvalda tidigare befattningar: Vd Tetra Pak Nordic och Tetra Pak Packaging Material. Olika befattningar Tetra Pak-koncernen
Aktieinnehav eget och  närstående: 176 797

p_0994 (002)

Christina Hallin

Oberoende styrelseledamot
Född: 1960
Vice President Market India på Volvo Trucks
Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet)
Utvalda tidigare befattningar: Senior Vice President för Dong Feng Commercial Vehicles, flera ledande befattningar inom Volvo Group
Aktieinnehav eget och närstående: 0

TCA (002)

Tomas Carlsson

Oberoende styrelseledamot
Född: 1965
VD och koncernchef på NCC
Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola, Executive MBA vid London Business School och Columbia Business School
Aktuella styrelseuppdrag:
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef NCC Construction, Sverige, VD och koncernchef på Sweco
Utskott: Ledamot revisionsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående:  4 000

örjan-Fredriksson-web

Örjan Fredriksson

Styrelseledamot sedan 2016
Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Utsedd av: IF Metall
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Greger-Larsson-web

Greger Larsson

Styrelseledamot sedan 2009
Arbetstagarrepresentant
Född: 1959
Utsedd av: PTK
Aktieinnehav eget och närstående: 0