Per Ekstedt lämnar sin tjänst som finanschef för Alimak Group

Per Ekstedt, finanschef för Alimak Group är från och med idag den 6 september 2017 sjukskriven.

Sjukskrivningen beräknas pågå under en längre period. Per Ekstedt har därför tagit beslutet att lämna sin tjänst som finanschef men kvarstår som anställd inom bolaget. Bolagets tidigare finanschef (2012-2016), Stefan Rinaldo har utsetts som tillförordnad finanschef, vid sidan av sin nuvarande roll som vice vd.

”Per Ekstedt är en mycket kunnig och erfaren finanschef som tillfört bolaget betydande värde. Vi tackar Per för hans engagemang och viktiga insats. Vi är tillfreds med att Stefan Rinaldo har accepterat att gå in som tillförordnad finanschef.” säger Tormod Gunleiksrud, VD, Alimak Group.

”Arbetet har varit mycket givande och intressant under en period som kännetecknas av stark tillväxt. Dock har min hälsa gradvis försämrats och jag har därför kommit fram till att detta beslut är den bästa lösningen.” säger Per Ekstedt.

Arbetet med att rekrytera en ny finanschef kommer att påbörjas omgående.

För mer information, kontakta:

Tormod Gunleiksrud, CEO, Telefon: +46 8 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 september 2017 kl.14:00 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 66 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com