Ledning

Alimak Groups koncernledningsteam består av ytterst skickliga och erfarna yrkespersoner som i genomsnitt har mer än 20 års branscherfarenhet.

Med en rad olika bakgrunder, inklusive några av de ledande industri- och strategiföretagen som t.ex. ABB Ltd., McKinsey & Company samt Volvo Group, har koncernens ledningsteam omfattande erfarenhet av att genomdriva strategier för framväxande marknader och att leda internationella verksamheter.

Koncernens ledningsteam understödjs av centraliserade koncernfunktioner och ett antal starka lokala chefer som koncernen anser besitta den kapacitet som krävs för att kunna genomdriva koncernens strategiska initiativ på en marknad med hård konkurrens.