Koncernledning

Innehav i Alimak Group AB per den 31 december 2017.

Tormod-Gunleiksrud-web

Tormod Gunleiksrud

Vd och koncernchef sedan 2012
Född: 1960.
Utbildning: Ingenjör, Sofienberg Technical School, Oslo.
Utvalda tidigare befattningar: Chef Operational Excellence Robotics Business Unit, ABB Schweiz, regional divisionschef Nordasien och Kina, olika ledande befattningar ABB Robotics, Process Automation och Olja & Gas sedan 1984.
Aktieinnehav eget och närstående: 456 750

Stefan-Rinaldo-web

Stefan Rinaldo

Vice vd  sedan 2007 och tillförordnad finanschef
Född: 1963
Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Karlstad universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Finanschef Alimak Group AB, Senior Vice President, Business Development & Operational Control, Alimak Hek Group AB, Executive Vice President, Global Operations & Customer Service HVDC, ABB Power Systems, affärsområdescontroller, Power Systems, ABB Ltd, Schweiz.
Aktieinnehav eget och närstående: 300 000

Michael-Pagendam-web

Michael Pagendam

Affärsområdeschef After Sales sedan 2005
Född: 1966
Utbildning: Kandidatexamen företagsledning inriktning marknadsföring och försäljning.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsutvecklingschef Volvo Truck and Bus Southern England Ltd UK, chef eftermarknadstjänster Volvo Truck
Corporation, Singapore, olika chefsbefattningar Volvo Storbritannien.
Aktieinnehav eget och närstående: 211 875

Henrik-Teiwik-web

Henrik Teiwik

Affärsområdeschef Construction Equipment och Affärsområdeschef Rental sedan 2013
Född: 1980
Utbildning: Examen företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.
Utvalda tidigare befattningar: Associate Principal McKinsey & Company med inriktning Corporate Finance & Strategy.
Aktieinnehav eget och närstående: 39 980

Mark-Noble-web

Mark F Noble

Chef affärsenheten General Industry, inom Industrial Equipment sedan 2015
Född: 1951
Utbildning: Kandidatexamen i Engelska, Allegheny College, Meadville PA.
Utvalda tidigare befattningar: Global chef After Sales Services Schindler Management, Schweiz,  VP Sales & Marketing Asien och Stillahavsområdet, Schindler Management, Hong Kong, vd Schindler Elevator, Shanghai.
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Erik-Laursen

Erik Laursen

Chef för affärsenheten Wind inom Industrial Equipment sedan 2017
Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör, Fil. kand. ekonomi, Ålborg universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Vd och koncernchef, Avanti Wind Systems, vd, Greenoil Standard ApS.
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Tony-Combe

Tony Combe

Chef för affärsenheten BMU inom Industrial Equipment sedan 2017
Född: 1962
Utbildning: Fil. kand. ekonomi, University of South Australia
Utvalda tidigare befattningar: Vd och koncernchef, Facade Access Group, exekutiv chef, OneSteel Distribution, regionchef Asien och Stillahavsområdet, Huhtamaki.
Aktieinnehav eget och närstående:  0

Vinnova, Verksledningsgruppen ;

Charlotte Brogren

Teknologichef sedan 2017
Född: 1963
Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik,  Lunds universitet
Utvalda tidigare befattningar: Generaldirektör Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, Teknologichef, ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABBs forsknings- och utvecklingsorganisation.
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Rolf-Persson-web-2

Rolf J Persson

Chef för tillverkning sedan 2007
Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Vd Franke Futurum AB, teknisk chef Volvo Lastvagnar, chef kvalitetssäkring och leverantörskvalitet Volvo Lastvagnar.
Aktieinnehav eget och närstående: 157 880

Frank-Klessens-web

Frank Klessens

Produktchef sedan 1994
Född: 1964
Utbildning: Examen ekonomi och IT, Hogeschool Zuid, DJ Heerlen.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef Alimak Hek Group, ekonomichef Hek International Group, revisionsansvarig, EY.
Aktieinnehav eget och närstående: 100 000

Alexander-Pantchev-web

Alexander Pantchev

Inköpschef sedan 2014
Född: 1980
Utbildning: Kandidatexamen bank och juridik, London Metropolitan University.
Utvalda tidigare befattningar: Strategisk inköpschef, ABB AB Robotics, chef produktionslinjen, ABB LV Motors, strategiskt inköp, ABB AB Robotics.
Aktieinnehav eget och närstående: 1 418