Koncernledning

Tormod-Gunleiksrud-web

Tormod Gunleiksrud

Vd och koncernchef
Född: 1960. Tillträdde: 2012
Utbildning: Ingenjör, Sofienberg Technical School, Oslo.
Utvalda tidigare befattningar: Chef Operational Excellence Robotics Business Unit, ABB Schweiz, regional divisionschef Nordasien och Kina, olika ledande befattningar ABB Robotics, Process Automation och Olja & Gas sedan 1984.
Aktieinnehav eget och närstående: 456 750

Stefan-Rinaldo-web

Stefan Rinaldo

Vice vd
Född: 1963 Tillträdde: 2007
Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Karlstad universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Finanschef Alimak Group AB, Senior Vice President, Business Development & Operational Control, Alimak Hek Group AB, Executive Vice President, Global Operations & Customer Service HVDC, ABB Power Systems, affärsområdescontroller, Power Systems, ABB Ltd, Schweiz.
Aktieinnehav eget och närstående: 300 000

Per-Ekstedt--web

Per Ekstedt

Finanschef
Född: 1964. Tillträdde: 2016
Utbildning: Fil. kand. ekonomi, Umeå universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Finanschef Mycronic, finanschef, Selecta, finanschef Group4 Securicor och finanschef Siemens Business Services.
Aktieinnehav eget och närstående: 3 000

Michael-Pagendam-web

Michael Pagendam

Affärsområdeschef After Sales
Född: 1966 Tillträdde: 2005
Utbildning: Kandidatexamen företagsledning inriktning marknadsföring och försäljning.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsutvecklingschef Volvo Truck and Bus Southern England Ltd UK, chef eftermarknadstjänster Volvo Truck
Corporation, Singapore, olika chefsbefattningar Volvo Storbritannien.
Aktieinnehav eget och närstående: 236 875

Henrik-Teiwik-web

Henrik Teiwik

Affärsområdeschef Construction Equipment och Affärsområdeschef Rental
Född: 1980 Tillträdde: 2013
Utbildning: Examen företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.
Utvalda tidigare befattningar: Associate Principal McKinsey & Company med inriktning Corporate Finance & Strategy.
Aktieinnehav eget och närstående: 57 137

Rolf-Persson-web-2

Rolf J Persson

Chef för tillverkning
Född: 1965 Tillträdde: 2007
Utbildning: Civilingenjör, Luleå tekniska universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Vd Franke Futurum AB, teknisk chef Volvo Lastvagnar, chef kvalitetssäkring och leverantörskvalitet Volvo Lastvagnar.
Aktieinnehav eget och närstående: 200 000

Jose-Olguin-web

Jose Olguin

Chef affärsenheten Oil & Gas, inom Industrial Equipment
Född: 1952  Tillträdde: 1983
Utbildning: Kandidatexamen civilingenjör, University of Mexico.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef Construction Alimak Hek Group samt flera ledande befattningar inom Alimakkoncernen,
VP Business Development Champion Elevators, koncernchef och vd, Brokk Inc. USA.
Aktieinnehav eget och närstående: 81 370

Mark-Noble-web

Mark F Noble

Chef affärsenheten General Industry, inom Industrial Equipment
Född: 1951 Tillträdde: 2015
Utbildning: Kandidatexamen i Engelska, Allegheny College, Meadville PA.
Utvalda tidigare befattningar: Global chef After Sales Services Schindler Management, Schweiz,  VP Sales & Marketing Asien och Stillahavsområdet, Schindler Management, Hong Kong, vd Schindler Elevator, Shanghai.
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Erik-Laursen

Erik Laursen

Chef för affärsenheten Wind inom Industrial Equipment
Född: 1961 Tillträdde: 2017
Utbildning: Civilingenjör, Fil. kand. ekonomi, Ålborg universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Vd och koncernchef, Avanti Wind Systems, vd, Greenoil Standard ApS.
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Tony-Combe

Tony Combe

Chef för affärsenheten BMU inom Industrial Equipment
Född: 1962 Tillträdde: 2017
Utbildning: Fil. kand. ekonomi, University of South Australia
Utvalda tidigare befattningar: Vd och koncernchef, Facade Access Group, exekutiv chef, OneSteel Distribution, regionchef Asien och Stillahavsområdet, Huhtamaki.
Aktieinnehav eget och närstående:  0

Frank-Klessens-web

Frank Klessens

Produktchef
Född: 1964 Tillträdde: 1994
Utbildning: Examen ekonomi och IT, Hogeschool Zuid, DJ Heerlen.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef Alimak Hek Group, ekonomichef Hek International Group, revisionsansvarig, EY.
Aktieinnehav eget och närstående: 100 000

Sofia-Wretman-web

Sofia Wretman

Kommunikations- och IR-chef
Född: 1977  Tillträdde: 2016
Utbildning: Pol. Mag., Stockholms universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Seniorkonsult Hallvarsson & Halvarsson, kommunikationsansvarig SAS Institute.
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Alexander-Pantchev-web

Alexander Pantchev

Inköpschef
Född: 1980 Tillträdde: 2014
Utbildning: Kandidatexamen bank och juridik, London Metropolitan University.
Utvalda tidigare befattningar: Strategisk inköpschef, ABB AB Robotics, chef produktionslinjen, ABB LV Motors, strategiskt inköp, ABB AB Robotics.
Aktieinnehav eget och närstående: 1 418

Innehav i Alimak Group AB per den 30 juni 2017.