Klätterplattformar & transportplattformar

Hek klätterplattformar är ett ekonomisk och effektivt hjälpmedel vid alla typer av fasadarbeten. Med enkel i- och urlastning och det effektivitetshöjande arbetssättet som arbetsplattformen medger, med att alltid ha människor och material på rätt höjd, gör den här typen av utrustning till den mest flexibla vid många bygg- och renoveringsprojekt.

Våra transportplattformar är lämpliga för snabba och effektiva vertikala transporter av både personal och material på en byggarbetsplats.