Kalender

Period:

Tyst period – Delårsrapport april-juni 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport april-juni 2018

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden april - juni 2018 den 21 augusti, 2018 kl 08:00 CEST. Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens tisdagen den 21 augusti kl. ...

Tyst period – Delårsrapport juli-september 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport juli-september 2018

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli-30 september 2018 den 25 oktober, 2018.