Kalender

Period:

Tyst period – Delårsrapport juli-september 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport juli-september 2018

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli-30 september 2018 den 25 oktober, 2018.

Tyst period – Delårsrapport oktober-december 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimak Groups representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport oktober-december 2018

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden oktober - december 2018 den 22 februari, 2019.