Kalender

Period:

Tyst period – Delårsrapport oktober-december 2017

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport oktober-december 2017

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 oktober-31 december 2017 den 23 februari 2018.

Tyst period – Delårsrapport januari-mars 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Årsredovisning 2017

Alimaks årsredovisning för 2017 publiceras den 24 april 2018.

Delårsrapport januari-mars 2018

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2018 den 25 april 2018.

Årsstämma 2018

Alimak Groups årsstämma kommer att äga rum i Stockholm, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, den 16 maj 2018 klockan 17:00. Inregistrering börjar klockan 16:30. Läs mer...

Tyst period – Delårsrapport april-juni 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport april-juni 2018

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 april-30 juni 2018 den 21 augusti, 2018.

Tyst period – Delårsrapport juli-september 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport juli-september 2018

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli-30 september 2018 den 25 oktober, 2018.