Tyst period – Delårsrapport oktober-december 2018

Tyst period – Delårsrapport oktober-december 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimak Groups representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.