Tyst period – Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Tyst period – Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen.

Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.