Tyst period – Delårsrapport januari-mars 2018

Tyst period – Delårsrapport januari-mars 2018

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.