Delårsrapport juli-september 2017

Delårsrapport juli-september 2017

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli-30 september 2017 den 25 oktober.

Telefonkonferens/Audiocast:

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens/audiocast onsdagen den 25 oktober kl. 10:00 CET. Vd, Tormod Gunleiksrud och vice vd, tillförordnad finanschef, Stefan Rinaldo kommer att presentera och kommentera rapporten.

Presentationen, som hålls på engelska kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferens:

SE: +46856642666

UK: +442030089813

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/alimak-group-q3-2017

För mer information, kontakta:

Stefan Rinaldo, vice vd och tillförordnad finanschef, telefon: 08-402 14 40

Mathilda Eriksson, IR Manager, telefon: 08-402 14 41