CSR

Om du har frågor, kommentarer eller förslag kring Alimaks CSR-arbete och verksamhet, vänligen kontakta någon av följande personer.

S. Wretman - Print copy

Sofia Wretman

Kommunikations- och IR-chef

Telefon 08 402 14 40
Stefan Rinaldo

Stefan Rinaldo

Vice VD

Telefon 08-402 14 40