CoxGomyl

CoxGomyl är världens ledande tillverkare av Building Maintenance Units med över 50 års erfarenhet av att erbjuda innovativa och kompletta fasadåtkomstlösningar.

CoxGomyl är ett globalt ingenjörsföretag med fokus på att bevara byggnadens arkitektoniska värde och fasad i bästa skick genom att tillhandahålla externa byggnadsåtkomstlösningar. Oftast används denna utrustning för att tillhandahålla ett permanent sätt att få tillgång till den yttre fasaden på höga byggnader för underhållsändamål, vilket inkluderar rengöring och byte av paneler och fönster. CoxGomyl har vuxit till att bli den globala ledaren inom underhållsenheter, vanligen kallade BMUer.

Med framsteg inom byggmaterial, konstruktion och arkitektoniska mönster utmanar dagens byggnader dagligen konventionen. CoxGomyl möter utmaningen och är närvarande runt om i världen för att tillhandahålla tekniska lösningar till arkitekter, konsulter, utvecklare, konstruktörer och kunder.