Valberedningar

Valberedning 2018

Alimak Group (Alimak), har utsett valberedning. Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagstämman beslutar annorlunda. Enligt denna inst ...

Valberedning 2017

Alimak Group (Alimak), verksamt inom vertikala transportlösningar, har utsett valberedning inför årsstämman 2017.