Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2016

Alimak Group har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Alimak-koncernen med dotterbolag i 17 länder. Alimak har cirka 1 200 medarbetare globalt och har via egna bolag och distributörer försäljning i över 90 länder.

Bolagsstyrningsrapport 2015

Alimak Group AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på NASDAQ Stockholm.