Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

Alimak Group AB höll under onsdagen den 16 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Extra bolagsstämma 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alimak Group AB den 1 november 2017 Alimak Group AB höll under onsdagen den 1 november 2017 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer de ...

Extra bolagstämma 2017

Alimak Group AB höll under måndagen den 23 januari 2017 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Genom emissionsbemyndigandet bemyndigas styrelsen att ...

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 i Alimak Group AB (publ) kommer äga rum i Stockholm den 11 maj 2017.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 i Alimak Group AB (publ) kommer att äga rum i Stockholm den 11 maj 2016.