Pressmeddelanden

Alimak Group: Kvartalsrapport januari – juni 2018

Stabilt kvartal för de flesta affärsområdena. Stabilt kvartal med två undantag, marginalen inom Industrial Equipment och kassaflödet. Fortsatt hög aktivitet inom den globala byggsektorn och för After Sales.

Alimak Group tecknar en revolverande kreditfacilitet på 2 500 MSEK

Alimak Group har tecknat en revolverande kreditfacilitet avseende flera valutor med Handelsbanken. Faciliteten har en löptid om fem år och omfattar även två möjligheter till ...

Alimak Group får order för bygghissar till Karlatornet

Serneke har lagt en order med Alimak Groups affärsområde Construction Equipment för bygghissar som ska användas vid uppförandet av Karlatornet i Göteborg.

Alimak Groups norska verksamhet Heis-Tek får order för Johan Castberg-projekt

Heis-Tek AS, Alimak Groups norska verksamhet, har tecknat en order med Sembcorp Marine som omfattar leverans av tre hissar till Johan Castbergs FPSO, ordervärdet uppgår till cirka 17 MSEK.

Tobias Lindquist utsedd till CFO för Alimak Group

Tobias Lindquist har blivit utsedd till CFO och medlem av ledningsgruppen för Alimak Group AB. Tobias Lindquist tillträder senast den 1 september 2018.

Kommuniké från Alimak Group AB:s årsstämma den 16 maj 2018

Alimak Group AB höll under onsdagen den 16 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Alimak Group: Kvartalsrapport januari – mars 2018

Återhämtning i Construction och After Sales en bra start på 2018. Tillväxt i organisk orderingång på 10% trots svåra jämförelsetal för Construction Equipment.

Alimak Group AB publicerar årsredovisning 2017

Alimak Group ABs årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2017 har publicerats på www.alimakgroup.com på engelska och svenska.

Kallelse till årsstämma i Alimak Group AB

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Alimak Group får 32 MSEK order för tillgångslösningar till Expo 2020 Dubai

Cimolai Rimond Middle East har lagt en order med ett värde på cirka 32 MSEK till Alimak Groups affärsområde Industrial Equipment för Al Wasl Plaza, platsen för nästa världsutställning, Expo 2020 Dubai.

Alimak Group får order på 48 MSEK för BMU-system till Kina

Qingdao CONSON Development Group har tecknat en order med Alimak Groups CoxGomyl för ett komplext BMU-baserat underhållsystem till Haitian Center, som kommer att vara den högsta byggnaden i Qingdao, Kina.

Alimak Group: Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Stabil avslutning på ett starkt 2017. Ökade intäkter för koncernen under kvartalet. Justerad EBITA-marginal på 13,8%. De förvärvade företagen bidrog väsentligt till koncernens orderingång och omsättning

Alimak Groups norska verksamhet Heis-Tek får order från Statoil ASA

Heis-Tek AS, den norska verksamheten inom Alimak Group, har tecknat en order med Statoil ASA genom EPC-bolaget Aker Solutions för en explosionsskyddad, industriell linhiss med ett ordervärde på cirka 11 MSEK.

Alimak Group har tecknat en order för en BMU-baserad underhållslösning till Battersea Power Station, London, med ett ordervärde på cirka 21 MSEK

Battersea Project Phase 2 Development Company Limited har tecknat en order med CoxGomyl i Storbritannien för en underhållslösning inom vertikal access baserad på BMU-enheter, till ett värde av cirka 21 MSEK. BMU-enheterna kommer att installeras på det återskapade Battersea Power Station.