Pressmeddelanden

Alimak Group har tecknat en order för en BMU-baserad underhållslösning till Battersea Power Station, London, med ett ordervärde på cirka 21 MSEK

Battersea Project Phase 2 Development Company Limited har tecknat en order med CoxGomyl i Storbritannien för en underhållslösning inom vertikal access baserad på BMU-enheter, till ett värde av cirka 21 MSEK. BMU-enheterna kommer att installeras på det återskapade Battersea Power Station.