Pressmeddelanden

Alimak Group kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår ...

Alimak Group utser Charlotte Brogren till Teknologichef

Charlotte Brogren (54) har blivit utsedd till Teknologichef (CTO) i Alimak Group med tillträde i oktober 2017. Charlotte är idag generaldirektör på VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, ...

Alimak Group – Valberedning inför årsstämman 2018

Alimak Group (Alimak), har utsett valberedning. Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagstämman beslutar annorlunda. ...

Alimak Group har tecknat en order med Chalegrove Properties Limited i Storbritannien till ett värde av cirka 41 MSEK.

Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har fått en order avseende bygghissar och tillhörande service till den 75 våningar (239 m) höga bostadsskyskrapan ...

Per Ekstedt lämnar sin tjänst som finanschef för Alimak Group

Per Ekstedt, finanschef för Alimak Group är från och med idag den 6 september 2017 sjukskriven. Sjukskrivningen beräknas pågå under en längre period. Per Ekstedt har ...

Alimak Group: Delårsrapport januari-juni 2017

Stark tillväxt under kvartalet. Stabil orderingång, stabila intäkter och stabilt resultat. Fortsatt starkt resultat inom Construction Equipment och After Sales. Integrationen fortlöper enligt plan och de förvärvade bolagen tillför ett betydande bidrag till orderingång och intäkter.

Alimak Group har tecknat ordrar inom Construction och Rental med byggbolaget Lendlease till ett värde av cirka 53 MSEK i Sydney, Australien.

Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har träffat avtal gällande utrustning och tillhörande service till Crown Towers i Sydney, Australien.

Alimak Group har tecknat en order till Canary Wharf Contractors i Storbritannien till ett värde av cirka 55 MSEK.

Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har fått en order avseende bygghissar samt tillhörande service till den kommande 57 våningar höga skyskrapan ...

Alimak Group´s enhet för fasadunderhållslösningar har tecknat en order i USA till ett värde av cirka 85 MSEK.

Alimak Group´s affärsområde Industrial Equipment har fått en order avseende permanenta installationer för fasadunderhåll av en skyskrapa på Manhattan, New York. ...

Kommuniké från Alimak Group AB:s årsstämma den 11 maj 2017

Alimak Group AB höll under torsdagen den 11 maj 2017 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.alimakgroup.com.

Antal aktier och röster i Alimak Group

Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Alimak Group AB förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen i bolaget. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 54 157 861 aktier i bolaget, berättigande till totalt 54 157 861 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Alimak Group: Delårsrapport januari-mars 2017

Stabilt resultat ·  Integrationen av de förvärvade företagen går enligt plan · Avanti Wind Systems konsoliderades från den 1 februari 2017 · Facade Access Group konsoliderades från den 1 mars 2017 ·  EBITA-marginal (just.) på 11,7% (13,2), påverkad av lägre marginal i de förvärvade bolagen och i linje med Alimaks förväntningar ·  Den organiska intäktstillväxten var 6%, medan redovisade intäkter ökade med 71% ·  Den organiska orderingångstillväxten var 14% exklusive förvärvad och avyttrad verksamhet, medan den redovisade orderingången växte med 66% ·  De förvärvade företagen bidrog väsentligt till koncernens orderingång och omsättning

Justerat förslag från Alimak Groups valberedning inför årsstämman 2017 – Anders Jonsson ny styrelseordförande

Mot bakgrund av att Anders Thelin meddelat att han inte längre står till förfogande för omval som styrelseordförande, har valberedningen beslutat justera sitt tidigare publicerade ...

Alimak Group AB årsredovisning 2016

Den svenska versionen av Alimak Group ABs årsredovisning 2016 har publicerats.

Alimak Group kallar till årsstämma

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den ...

Alimak Groups företrädesmission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Valberedningens förslag rörande styrelse inför årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan ...

Alimak Group offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Alimak Group beslutar om företrädesrättsemission och offentliggör villkoren

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Alimak Groups förvärv av Facade Access Group slutfört

Alimak Group har slutfört förvärvet av Facade Access Group, global marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll. Facade Access Group har en marknadsledande ...

Alimak Group: Bokslutskommuniké januari-december 2016

Stark avslutning på ett utmanande år. Stark orderingång +22%, främst drivet av Construction Equipment. Rörelsemarginal (EBIT just.) 17.5% (17.8) i linje med bolagets förväntningar. After Sales förbättrar rörelsemarginalen till (EBIT just.) 34.2% (32.0).

Alimak Groups förvärv av Avanti Wind Systems slutfört

Alimak Group har slutfört förvärvet av Avanti Wind Systems, marknadsledare inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn. Förvärvet breddar och diversifierar ...

Kommuniké från Alimak Group AB:s extra bolagsstämma den 23 januari 2017

Alimak Group AB höll under måndagen den 23 januari 2017 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.