Finansiella presentationer

Presentation – Delårsrapport januari-september 2017

Fortsatt god tillväxt för koncernen trots trögare kvartal för affärsområde Construction.

Presentation – Delårsrapport januari-juni 2017

Stark tillväxt under kvartalet Stabil orderingång, stabila intäkter och stabilt resultat Fortsatt starkt resultat inom Construction Equipment och After Sales Integrationen fortlöper enligt plan och de ...

Presentation – Delårsrapport januari-mars 2017

Stabilt resultat Integrationen av de förvärvade företagen går enligt plan Avanti Wind Systems konsoliderades från den 1 februari 2017 Facade Access Group konsoliderades från den 1 mars 2017 EBITA-marginal (just. ...

Presentation – Alimak Group förvärvar Avanti Wind Systems

Avanti Wind Systems A/S (Avanti) är marknadsledande inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn och har stark global marknadsposition.

Delårsrapport januari-september 2016 – Presentation

Lönsam tillväxt i tredje kvartalet Rörelsemarginal (EBIT just) 15,4 % (15,2) Ökad orderingång +6 %, drivet av Construction Equipment Rörelsemarginal (EBIT just) för After Sales 32,4 % (29,5)

Presentation – Alimak Group förvärvar Facade Access Group

Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har träffat avtal om förvärv av Facade Access Group, global marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 120 MAUD (cirka 819 MSEK).

Delårsrapport januari-juni 2016 – Presentation

Fortsatt global expansion i utmanande affärsklimat. Rörelsemarginal (EBIT adj.) om 17,6 % (18,8) med förbättringar inom alla affärsområden utom Industrial Equipment

Delårsrapport januari-juni 2015 – Presentation

Stark försäljningsutveckling. Under kvartalet genomfördes en lyckad börsintroduktion. Alimak tog också hem den hittills största individuella orden på 155 miljoner kronor.