Finansiella presentationer

Presentation – Kvartalsrapport januari – juni 2018

Stabilt kvartal för de flesta affärsområdena Stabilt kvartal med två undantag, marginalen inom Industrial Equipment och kassaflödet Fortsatt hög aktivitet inom den globala byggsektorn och för After Sales ...

Presentation – Kvartalsrapport januari – mars 2018

Återhämtning i Construction och After Sales en bra start på 2018. Tillväxt i organisk orderingång på 10% trots svåra jämförelsetal för Construction Equipment.

Presentation – Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Stabil avslutning på ett starkt 2017. Ökade intäkter för koncernen under kvartalet. Justerad EBITA-marginal på 13,8%. De förvärvade företagen bidrog väsentligt till koncernens orderingång och omsättning.

Presentation – Delårsrapport januari-september 2017

Fortsatt god tillväxt för koncernen trots trögare kvartal för affärsområde Construction.

Presentation – Delårsrapport januari-juni 2017

Stark tillväxt under kvartalet Stabil orderingång, stabila intäkter och stabilt resultat Fortsatt starkt resultat inom Construction Equipment och After Sales Integrationen fortlöper enligt plan och de ...

Presentation – Delårsrapport januari-mars 2017

Stabilt resultat Integrationen av de förvärvade företagen går enligt plan Avanti Wind Systems konsoliderades från den 1 februari 2017 Facade Access Group konsoliderades från den 1 mars 2017 EBITA-marginal (just. ...

Presentation – Bokslutskommuniké januari-december 2016

Stark avslutning på ett utmanande år. Stark orderingång +22%, främst drivet av Construction Equipment. Rörelsemarginal (EBIT just.) 17.5% (17.8) i linje med bolagets förväntningar.

Investor update 23 februari 2017

Investor update presenterad i samband med rapporten för det fjärde kvartalet 2016.

Presentation – Alimak Group förvärvar Avanti Wind Systems

Avanti Wind Systems A/S (Avanti) är marknadsledande inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn och har stark global marknadsposition.

Delårsrapport januari-september 2016 – Presentation

Lönsam tillväxt i tredje kvartalet Rörelsemarginal (EBIT just) 15,4 % (15,2) Ökad orderingång +6 %, drivet av Construction Equipment Rörelsemarginal (EBIT just) för After Sales 32,4 % (29,5)

Presentation – Alimak Group förvärvar Facade Access Group

Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har träffat avtal om förvärv av Facade Access Group, global marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 120 MAUD (cirka 819 MSEK).

Delårsrapport januari-juni 2016 – Presentation

Fortsatt global expansion i utmanande affärsklimat. Rörelsemarginal (EBIT adj.) om 17,6 % (18,8) med förbättringar inom alla affärsområden utom Industrial Equipment

Delårsrapport januari-juni 2015 – Presentation

Stark försäljningsutveckling. Under kvartalet genomfördes en lyckad börsintroduktion. Alimak tog också hem den hittills största individuella orden på 155 miljoner kronor.