Delårsrapporter

Year:

Alimak Group: Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Stabil avslutning på ett starkt 2017. Ökade intäkter för koncernen under kvartalet. Justerad EBITA-marginal på 13,8%. De förvärvade företagen bidrog väsentligt till koncernens orderingång och omsättning

Alimak Group: Kvartalsrapport januari – september 2017

Fortsatt god tillväxt för koncernen trots trögare kvartal för affärsområde Construction.

Alimak Group: Delårsrapport januari-juni 2017

Stark tillväxt under kvartalet. Stabil orderingång, stabila intäkter och stabilt resultat. Fortsatt starkt resultat inom Construction Equipment och After Sales. Integrationen fortlöper enligt plan och de förvärvade bolagen tillför ett betydande bidrag till orderingång och intäkter.

Alimak Group: Delårsrapport januari-mars 2017

Stabilt resultat ·  Integrationen av de förvärvade företagen går enligt plan · Avanti Wind Systems konsoliderades från den 1 februari 2017 · Facade Access Group konsoliderades från den 1 mars 2017 ·  EBITA-marginal (just.) på 11,7% (13,2), påverkad av lägre marginal i de förvärvade bolagen och i linje med Alimaks förväntningar ·  Den organiska intäktstillväxten var 6%, medan redovisade intäkter ökade med 71% ·  Den organiska orderingångstillväxten var 14% exklusive förvärvad och avyttrad verksamhet, medan den redovisade orderingången växte med 66% ·  De förvärvade företagen bidrog väsentligt till koncernens orderingång och omsättning