Delårsrapporter

Year:

Alimak Group: Kvartalsrapport januari – juni 2018

Stabilt kvartal för de flesta affärsområdena. Stabilt kvartal med två undantag, marginalen inom Industrial Equipment och kassaflödet. Fortsatt hög aktivitet inom den globala byggsektorn och för After Sales.

Alimak Group: Kvartalsrapport januari – mars 2018

Återhämtning i Construction och After Sales en bra start på 2018. Tillväxt i organisk orderingång på 10% trots svåra jämförelsetal för Construction Equipment.