Årsredovisningar

För räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 upprättade Koncernen reviderade koncernredovisningar på Kamila Holding AB:s nivå. Kamila Holding AB är ett holdingbolag som är helägt av Bolaget. Koncernen har för räkenskapsåren 2014 och 2013 upprättat koncernredovisning på Bolagets nivå, vilken innehåller Bolagets oreviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2012, som jämförande information. Prospektet innehåller även Koncernens intäktsinformation avseende räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008. Denna information har hämtats från Apolus Holding AB:s, Bolagets största aktieägare, reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008.

Alimak Group AB publicerar årsredovisning 2017

Alimak Group ABs årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2017 har publicerats på www.alimakgroup.com på engelska och svenska.

Alimak Group Årsredovisning 2016

2016 i korthet Orderingången ökade med 2% till 2 143,9 MSEK (2 109,1). I lokala valutor var ökningen 3%. Intäkterna ökade med 1% till 2048,6 MSEK (2 036,3). I lokala valutor var ökningen 1%. Rörelseresultatet (EBIT) ...

Alimak Group Årsredovisning 2015

2015 i korthet. Orderingången ökade med 18 procent till 2 109 (1 790) miljoner kronor. Intäkterna ökade med 17 procent till 2 036 (1 742) miljoner kronor.

Alimak Group Årsredovisning 2014

Under året lanserades ett flertal nya produkter med inriktning på det växande mid market segmentet. Tillväxten sker företrädesvis i utvecklingsländer men även i mer mogna marknader efterfrågas enklare men säkra produkter med hög tillförlitlighet.

Kamila Holding Årsredovisning 2013

Kamila Holding AB äger Alimak Hek Group AB. Kamila Holding AB är ett holdingbolag och bedriver endast begränsad verksamhet. Bolaget har inga anställda.

Kamila Holding Årsredovisning 2012

Kamila Holding AB äger Alimak Hek Group AB. Kamila Holding AB är ett holdingbolag och bedriver endast begränsad verksamhet. Bolaget har inga anställda.

Apolous Holding Årsredovisning 2011

Apolus Holding AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktier. Bolaget har inga anställda.

Apolous Holding Årsredovisning 2010

Apolus Holding AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktier. Bolaget har inga anställda.

Apolous Holding Årsredovisning 2009

Apolus Holding AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktier. Bolaget har inga anställda.

Apolus Holding Årsredovisning 2008

Apolus Holding AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktier. Bolaget har inga anställda.