Årsstämma 2018

Alimak Groups årsstämma kommer att äga rum i Stockholm, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, den 16 maj 2018 klockan 17:00. Inregistrering börjar klockan 16:30.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman behöver anmäla detta till bolaget senast den 28 mars 2018 till Sofia Wiklund, med post till adressen Alimak Group AB, Brunkebergstorg 5, 111 51 Stockholm eller med e-post till adressen sofia.wiklund@alimakhek.com