Antal aktier och röster i Alimak Group

Som tidigare meddelats har antalet aktier och röster i Alimak Group AB förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen i bolaget.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 54 157 861 aktier i bolaget, berättigande till totalt 54 157 861 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 11.00 CET

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com