Alimak Group´s enhet för fasadunderhållslösningar har tecknat en order i USA till ett värde av cirka 85 MSEK.

Alimak Group´s affärsområde Industrial Equipment har fått en order avseende permanenta installationer för fasadunderhåll av en skyskrapa på Manhattan, New York. Projektet avser design, tillverkning och installation av komplexa Building maintenance units, BMU-enheter. Projektet beräknas färdigställas under 2019.

Alimak Group, är med sina varumärken CoxGomyl och Manntech global marknadsledare inom permanent installerade BMU-enheter, med över 50 års erfarenhet av att utveckla innovativa och kompletta fasadunderhållslösningar.  

“Vi är mycket stolta att se ett fortsatt intresse och efterfrågan av Alimaks komplexa BMU-enheter som är designade för att skapa tillförlitlig, säker och effektiv vertikal transport och tillgång till höga och komplexa byggnader. Med vår djupa kompetens och erfarenhet som global marknadsledare i BMU-segmentet, kunde vi möta kundens högt uppsatta kriterier”, säger Tormod Gunleiksrud, VD Alimak Group.

 

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 14.30 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com