Alimak Group omprofilerar produkter och serviceerbjudande

Alimak Hek återvänder till Alimak och ett nytt servicevarumärke lanseras

Förvärven av Facade Access Group och Avanti Wind Systems som slutfördes i början av 2017 innebar att Alimak Groups storlek fördubblades. Det har alltid varit klart att de ledande varumärkena Avanti, CoxGomyl och Manntech kommer att behållas och fortsätta att leverera värdefulla lösningar till kunderna.

Under arbetet med att integrera de förvärvade verksamheterna konsolideras landsorganisationer och After Sales-aktiviteter över alla koncernens varumärken slås ihop. Det har utlöst behovet av en uppdatering av produktvarumärkena och kommunikationen kring det gemensamma serviceerbjudandet.

Som ett resultat har Alimak Group beslutat att släppa Hek från produktvarumärket Alimak Hek och att lansera ett nytt varumärke – Alimak Service, som täcker erbjudandet inom affärsområdet After Sales.

Alimak Service tillhandahåller branschledande produkt- och kundsupport till ägare och användare av Alimak Groups produkter och vertikala transportlösningar runt om i världen. Med verksamhet och distributionspartners i över 100 länder erbjuder Alimak Service ett komplett utbud av servicelösningar, inklusive; servicepaket, förebyggande underhåll och reparationer, inspektioner, renoveringar, genuina reservdelar och kundutbildning skräddarsydd för att hantera utrustningens hela livscykel.

”Genom Alimak Service kommer våra kunder få fortsatt tillgång till de genuina reservdelar och tjänster som de förväntar sig samt de ytterligare fördelar som följer av ett ökat geografiskt fotavtryck, extra kompetens och än mer tidseffektiv support”, säger Tormod Gunleiksrud, vd Alimak Group.

För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, Investor Relations Manager, 08 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com