Alimak Group: Kvartalsrapport januari – mars 2018

Återhämtning i Construction och After Sales en bra start på 2018

 • Tillväxt i organisk orderingång på 10% trots svåra jämförelsetal för Construction Equipment
 • Organisk tillväxt i intäkter för samtliga affärsområden utom Industrial Equipment
 • Underliggande förbättring av EBITA-marginal just. till 11,6% (11,7), med alla förvärvade verksamheter inne för hela kvartalet

Första kvartalet

 • Orderingången ökade med 19% till 1 121 MSEK (943) med en organisk tillväxt på 10%
 • Intäkterna ökade med 24% till 960 MSEK (777) med en organisk minskning på 2%
 • Justerad EBITA ökade till 111 MSEK (91), underliggande marginalförbättring till 11,6% (11,7), med alla förvärvade verksamheter inne för hela kvartalet
 • EBITA ökade till 94 MSEK (86), marginalen var 9,8% (11,0)
 • Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 80 MSEK (79), marginalen var 8,3% (10,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 53 MSEK (50)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,97 SEK (0,93) baserat på antal aktier första kvartalet 2018
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 MSEK (44)

Ledningens bedömning: Om de bolag som förvärvades under första kvartalet 2017 hade varit konsoliderade fullt ut i koncernen den 1 januari 2017 skulle orderingången under perioden januari–mars 2018 ha minskat med 13% och intäkterna skulle ha minskat med 3% jämfört med motsvarande period 2017 (proformadata finns på sidan 18, tabell 2).

Telefonkonferens / Audiocast

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens onsdag den 25 april kl. 10:00 CET. VD, Tormod Gunleiksrud och COO och tillförordnad finanschef Stefan Rinaldo kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferensen:

UK: +442030089818
SE: +46856642700
US: +18558315947

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/alimak-group-q1-2018

För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, IR Manager, telefon: +46 (0)8 402 14 41

Stefan Rinaldo, COO och interim CFO, telefon +46 (0)8 402 14 47

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08:00 CET.

Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com