Alimak Group i korthet

Alimak är en marknadsledande koncern inom vertikala transportlösningar för bygg och industrisektorn med ett starkt fokus att förbättra kundens säkerhet, produktivitet och lönsamhet.

Koncernen har varit en pionjär och ledande inom branschen för kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar  i snart 70 år. Alimak har ett brett och konkurrenskraftigt produktprogram med standardhissar och kundspecifika hissar anpassade för olika kundbehov och marknadssegment och bedriver försäljning i mer än 100 länder.

Verksamheten spänner över hela värdekedjan från produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, distribution och försäljning. Alimaks breda utbud av eftermarknadstjänster, främst riktat mot den installerade basen utgör en viktig del av kunderbjudandet.

Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Varumärken med stark marknadsigenkänning och dess produkter är kända för god säkerhet, hög kvalitet och hållbarhet.

Verksamhet
Alimak Group bedriver sin verksamhet genom fyra affärsområden, Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales  och Rental. Affärsområdena är ansvariga för utveckling, produktplanering, marknadsföring, försäljning och resultat.

Nyckelfakta om Alimak Group

(2017-04-01)

  • Omsättning: SEK 4 011 Million (ca.)
  • Resultat (EBITA): SEK 483 Million (ca.)
  • Antal anställda: 2 400 (ca.)
  • Styrelseordförande: Anders Jonsson
  • Koncernchef & VD: Tormod Gunleiksrud
  • Huvudkontor: Stockholm, Sverige
  • Grundat år: 1948