Alimak Group i korthet

Alimak är en marknadsledande koncern inom vertikala transportlösningar för bygg och industrisektorn med ett starkt fokus att förbättra kundens säkerhet, produktivitet och lönsamhet.

Koncernen har varit en pionjär och ledande inom branschen för kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar i 70 år. Alimak har ett brett och konkurrenskraftigt produktprogram av vertikala transportlösningar som hissar, plattformar, servicehissar och lösningar för fasadunderhåll (BMU-enheter). Produktutbudet består av standardiserade och kundspecifika lösningar anpassade för olika kundbehov och marknadssegment. Alimak Group bedriver försäljning i mer än 100 länder.

Verksamheten spänner över hela värdekedjan från produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, distribution, försäljning och eftermarknad. Alimaks breda utbud av eftermarknadstjänster, främst riktat mot den installerade basen utgör en viktig del av kunderbjudandet.

Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Varumärken med stark marknadsigenkänning och dess produkter är kända för god säkerhet, hög kvalitet och hållbarhet.

Verksamhet
Alimak Group bedriver sin verksamhet genom fyra affärsområden, Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales  och Rental. Affärsområdena är ansvariga för utveckling, produktplanering, marknadsföring, försäljning och resultat.

Nyckelfakta om Alimak Group

(2017-12-31)

  • Omsättning: SEK 4 001 Million (ca.)
  • Resultat (EBITA just.): SEK 510 Million (ca.)
  • Antal anställda: 2 400 (ca.)
  • Styrelseordförande: Anders Jonsson
  • Koncernchef & VD: Tormod Gunleiksrud
  • Huvudkontor: Stockholm, Sverige
  • Grundat år: 1948