Alimak Group har tecknat en order med Chalegrove Properties Limited i Storbritannien till ett värde av cirka 41 MSEK.

Alimak Group, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har fått en order avseende bygghissar och tillhörande service till den 75 våningar (239 m) höga bostadsskyskrapan på Isle of Dogs, Canary Wharf, London. Projektet väntas pågå fram till 2020, majoriteten av produkterna beräknas levereras under 2017.

Ordern omfattar högeffektiva bygghissar samt tillhörande service för transportlösningarna under byggprojektet.

”Detta är den fjärde ordern vi fått till Canary Wharf och den första från Chalegrove Properties Limited. Vi är stolta över att få vara delaktiga i byggnationen av The Landmark Pinnacle som blir ett av Londons högsta bostadshus. Den fortsatta utvecklingen av bostäder och kontorsutrymmen i London är väldigt spännande och vi gläds åt ett fortsatt intresse för våra lösningar som är gjorda för att garantera säker och pålitlig vertikal transport under byggnadsfasen” säger Tormod Gunleiksrud, CEO för Alimak Group.

För mer information, kontakta:

Stefan Rinaldo, vice vd och tillförordnad finanschef, telefon: +46 8 402 14 00

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 10:00 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com