Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 augusti 2018.

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 15 646 809 28,9% 28,9% 0,64% 2018-08-31
2 Lannebo Fonder 5 192 434 9,6% 9,6% -1,32% 2018-08-31
3 Swedbank Robur Fonder 4 034 268 7,4% 7,4% -0,01% 2018-08-31
4 Peder Pråhl 2 902 543 5,4% 5,4%   2017-09-14
5 Handelsbanken Fonder 2 436 998 4,5% 4,5%   2018-07-31
6 BMO Global Asset Management 1 630 066 3,0% 3,0%   2018-07-31
7 Enter Fonder 1 146 136 2,1% 2,1%   2018-08-31
8 C WorldWide Asset Management 805 859 1,5% 1,5%   2018-08-31
9 Anders Jonsson 758 096 1,4% 1,4%   2018-08-31
10 Janus Henderson Investors 753 960 1,4% 1,4%   2018-07-31
11 Lazard Asset Management 724 740 1,3% 1,3%   2018-06-30
12 BlackRock 709 052 1,3% 1,3% -0,01% 2018-08-31
13 Fidelity 628 300 1,2% 1,2%   2018-07-31
14 MSD Capital 614 721 1,1% 1,1%   2018-05-09
15 Länsförsäkringar Fonder 612 538 1,1% 1,1% -0,52% 2018-08-31
Total top 15 38 596 520 71,3% 71,3% -1,22%  
Övriga 15 561 341 28,7% 28,7% 1,22%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.