Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 december 2017.

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 14 501 809 26,8% 26,8%   2017-12-31
2 Lannebo Fonder 5 668 884 10,5% 10,5% 0,15% 2017-12-31
3 Swedbank Robur Fonder 4 152 955 7,7% 7,7% 0,50% 2017-12-31
4 Peder Pråhl 2 902 543 5,4% 5,4%   2017-09-14
5 Handelsbanken Fonder 2 786 375 5,1% 5,1% 0,05% 2017-12-31
6 Lazard 2 157 128 4,0% 4,0%   2017-09-15
7 York Capital Management LLC 1 625 932 3,0% 3,0% 0.00% 2017-12-31
8 Enter Fonder 1 119 098 2,1% 2,1% 0,22% 2017-12-31
9 C WorldWide Asset Management 1 013 859 1,9% 1,9% 0,46% 2017-12-31
10 BlackRock 948 321 1,8% 1,8% -0.00% 2017-12-31
11 Anders Jonsson 758 096 1,4% 1,4%   2017-12-31
12 SEB Fonder 704 296 1,3% 1,3%   2017-12-31
13 Länsförsäkringar Fonder 676 903 1,2% 1,2% 0,05% 2017-12-31
14 Janus Henderson Investors 645 246 1,2% 1,2%   2017-12-31
15 Fidelity 607 137 1,1% 1,1% 0,06% 2017-12-31
Total top 15 40 268 582 74,4% 74,4% 1,49%  
Övriga 13 889 279 25,6% 25,6% -1,49%