Aktieägare

Ägarstruktur per den 30 september 2017.

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 14 501 809 26,8% 26,8% 26,70% 2017-09-30
2 Lannebo Fonder 5 713 510 10,5% 10,5% 0,21% 2017-09-30
3 Swedbank Robur Fonder 3 881 155 7,2% 7,2%   2017-09-30
4 York Capital Management LLC 2 435 516 5,6% 5,6%   2016-07-31
5 Peder Pråhl 2 902 543 5,4% 5,4% 1,69% 2017-09-14
6 Handelsbanken Fonder 2 897 045 5,3% 5,3% -0,22% 2017-09-30
7 Lazard 2 157 128 4,0% 4,0% -0,06% 2017-09-15
8 Desjardins Global Asset Management Inc 1 254 468 2,3% 2,3% -0,09% 2017-09-30
9 BlackRock 937 774 1,7% 1,7% 0,02% 2017-09-30
10 Enter Fonder 733 285 1,4% 1,4%   2017-09-30
11 SEB Fonder inkl. Lux 674 839 1,2% 1,2%   2017-09-30
12 C WorldWide Asset Management 644 199 1,2% 1,2% 0,08% 2017-09-30
13 Tredje AP-fonden 626 030 1,2% 1,2% 0,09% 2017-09-30
14 Länsförsäkringar Fonder 603 558 1,1% 1,1% 0,01% 2017-09-30
15 Fondita Fonder 600 000 1,1% 1,1% -0,18% 2017-09-30
Total top 15   40 562 859 76,0% 76,0% 28,24%  
Övriga   13 595 002 24,0% 24,0% -28,24%