Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 mars 2018.

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 15 301 809 28,3% 28,3% 1,48% 2018-03-31
2 Lannebo Fonder 5 822 966 10,8% 10,8% 1,13% 2018-03-31
3 Swedbank Robur Fonder 4 038 355 7,5% 7,5%   2018-03-31
4 Peder Pråhl 2 902 543 5,4% 5,4%   2017-09-14
5 Handelsbanken Fonder 2 308 796 4,3% 4,3% -1,15% 2018-03-31
6 BMO Global Asset Management 1 589 066 2,9% 2,9%   2018-02-28
7 Enter Fonder 1 125 098 2,1% 2,1%   2018-03-31
8 C WorldWide Asset Management 1 013 859 1,9% 1,9%   2018-03-31
9 BlackRock 952 897 1,8% 1,8% 0,01% 2018-03-31
10 Lazard Asset Management 939 046 1,7% 1,7% -0,54% 2018-03-31
11 Anders Jonsson 758 096 1,4% 1,4%   2018-03-31
12 Länsförsäkringar Fonder 731 238 1,4% 1,4%   2018-03-31
13 Janus Henderson Investors 705 191 1,3% 1,3% 0,03% 2018-03-31
14 SEB Fonder 664 023 1,2% 1,2% 0,04% 2018-03-31
15 Fidelity 628 300 1,2% 1,2%   2018-02-28
Total top 15 39 481 283 72,9% 72,9% 0,98%  
Övriga 14 676 578 27,1% 27,1% -0,98%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.