Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 juli 2017.

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Triton 15 376 724 28,4% 28,4%   2017-07-31
2 Lannebo Fonder 5 700 430 10,5% 10,5% 0,07% 2017-07-31
3 Swedbank Robur Fonder 3 881 155 7,2% 7,2%   2017-07-31
4 York Capital Management LLC 2 435 516 5,6% 5,6%   2016-07-31
5 Handelsbanken Fonder 3 013 637 5,6% 5,6% -0,02% 2017-07-31
6 Lazard 2 188 380 4,0% 4,0%   2017-06-08
7 Peder Pråhl 1 589 730 3,7% 3,7%   2016-07-31
8 Desjardins Global Asset Management Inc 1 295 030 2,4% 2,4%   2017-07-31
9 BlackRock 926 744 1,7% 1,7% 0.00% 2017-07-31
10 Enter Fonder 733 285 1,4% 1,4% 0.00% 2017-07-31
11 Fondita Fonder 700 000 1,3% 1,3%   2017-05-31
12 SEB Fonder inkl. Lux 674 792 1,2% 1,2% 0,11% 2017-07-31
13 Länsförsäkringar Fonder 626 831 1,2% 1,2% 0,10% 2017-07-31
14 C WorldWide Asset Management 601 250 1,1% 1,1%   2017-06-30
15 AFA Försäkring 559 099 1,0% 1,0%   2017-07-31
Total top 15   40 302 603 76,3% 76,3% 0,28%  
Övriga   13 855 258 23,7% 23,7% -0,28%