Aktieägare

Ägarstruktur per den 3o juni 2018.

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 15 301 809 28,3% 28,3%   2018-06-30
2 Lannebo Fonder 6 078 668 11,2% 11,2% -0,08% 2018-06-30
3 Swedbank Robur Fonder 4 038 355 7,5% 7,5%   2018-06-30
4 Peder Pråhl 2 902 543 5,4% 5,4%   2017-09-14
5 Handelsbanken Fonder 2 536 998 4,7% 4,7%   2018-06-30
6 BMO Global Asset Management 1 643 167 3,0% 3,0%   2018-04-30
7 Enter Fonder 1 146 136 2,1% 2,1%   2018-06-30
8 Länsförsäkringar Fonder 941 560 1,7% 1,7% 0,30% 2018-06-30
9 BlackRock 922 903 1,7% 1,7% 0,07% 2018-06-30
10 C WorldWide Asset Management 813 401 1,5% 1,5% -0,43% 2018-06-30
11 Janus Henderson Investors 773 960 1,4% 1,4%   2018-06-30
12 Anders Jonsson 758 096 1,4% 1,4%   2018-06-30
13 Lazard Asset Management 714 435 1,3% 1,3%   2018-05-31
14 Fidelity 628 300 1,2% 1,2%   2018-05-31
15 MSD Capital 614 721 1,1% 1,1%   2018-05-09
Total top 15 39 815 052 73,5% 73,5% -0,14%  
Övriga 14 342 809 26,5% 26,5% 0,14%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.