Alimak Service

Alimak Service är en global ledare inom service av vertikala transportlösningar. Vi erbjuder ett komplett utbud av service, reservdelar och kundutbildning genom ett globalt nätverk i 100 länder. Vårt uppdrag är att säkerställa den högsta nivån av tillförlitlighet och säkerhet under utrustningens hela livscykel.

www.alimakservice.com

Alimak Service