Organisation

Alimak Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Koncernen har 60 säljkontor runt om i världen, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och ett vidsträckt sälj- och servicenätverk via distributörer med försäljning i mer än 100 länder.

Alimak har ca 2 400 anställda globalt per den 1 april 2017. Koncernens dagliga arbete leds av VD Tormod Gunleiksrud. Medlemmarna i koncernledningen rapporterar direkt till VD. Huvudkontoret hanterar bland annat investerarrelationer, koncernövergripande kommunikation, compliance samt vissa finansiella funktioner. IT-avdelningen är gemensam för hela Alimak.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning samt utfärdar riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsens uppgift är att se till att kontrollen av bolagets redovisning, förvaltning och ekonomiska förhållanden är betryggad.

Försäljning

Alimaks försäljning sker globalt genom egen säljorganisation och ett nätverk av distributörer. Den globala organisationen ger närhet till marknaden vilket säkerställer en god kundkännedom och långsiktiga relationer och en hög servicenivå. Koncernen har 60 egna säljkontor runt om i världen, bland annat i Sverige, Danmark, Spanien, USA, Kina, Australien, Indien och Brasilien, 40 servicecentra och mer än 100 distributörer i över 90 länder.

Produktion

Alimak har kostnadseffektiva och rationella integrerade produktions- samt forskning- och utvecklingsanläggningar som långsiktigt bidrar till konkurrenskraften. Tillverkningen utvecklas kontinuerligt för att stärka positionen på de viktiga tillväxtmarknaderna i Asien och för att fullt ut kunna optimera produktions- och inköpskostnader. Produktionen sker på produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Spanien, Tyskland, Nederländerna, USA, Brasilien och Kina.

Ledningsgrupp

Styrelse

Alimak construction hoist Image
Alimak construction hoist Image

Alimak bygghiss