Organisation

Alimak Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Koncernen har 56 säljkontor runt om i världen, 10 produktionsanläggningar i 8 länder och ett vidsträckt sälj- och servicenätverk via distributörer med försäljning i mer än 100 länder.

Alimak Group har ca 2 000 anställda globalt per den 30 juni 2022. Koncernens dagliga arbete leds av VD:n. Medlemmarna i koncernledningen rapporterar direkt till VD. Huvudkontoret hanterar bland annat investerarrelationer, koncernövergripande kommunikation, compliance samt vissa finansiella funktioner.

Alimak Groups verksamhet är organiserad i fyra divisioner: Façade Access, Construction, Industrial och Wind. Divisionerna är ansvariga för hela kundresan: produktplanering, marknadsföring, försäljning och resultat.

Läs mer om koncernens Divisioner

Läs mer om Ledningsgruppen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning samt utfärdar riktlinjer och instruktioner till VD. Styrelsens uppgift är att se till att kontrollen av bolagets redovisning, förvaltning och ekonomiska förhållanden är betryggad.

Läs mer om Styrelsen

Försäljning

Alimaks Groups försäljning sker globalt genom egen säljorganisation och ett nätverk av distributörer. Den globala organisationen ger närhet till marknaden vilket säkerställer en god kundkännedom och långsiktiga relationer och en hög servicenivå. Koncernen har 56 egna säljkontor runt om i världen samt mer än 100 distributörer.

Produktion

Alimak Group har kostnadseffektiva och rationella integrerade produktions- samt forskning- och utvecklingsanläggningar som långsiktigt bidrar till konkurrenskraften. Tillverkningen utvecklas kontinuerligt för att stärka positionen på de viktiga tillväxtmarknaderna i Asien och för att fullt ut kunna optimera produktions- och inköpskostnader. Produktionen sker på produktionsanläggningar i Sverige, Danmark, Spanien, Tyskland, Dubai, USA, Brasilien och Kina.

Alimak construction hoist Image
Alimak construction hoist Image

Alimak bygghiss