Historia

Alimak grundades i Skellefteå 1948 av ingenjören och den tekniske uppfinnaren Alvar Lindmark (1917–1975). Lindmarks första uppfinning blir murbruksuppröraren Limak. Den 15 mars 1948 startade Lindmark eget, Ingenjörsfirman Alvar N. Lindmark Aktiebolag som 1954 bytte namn till Alimak. Inledningsvis var verksamheten huvudsakligen inriktad på utveckling och tillverkning av industrihissar, bygghissar och arbetsplattformar. Företaget introducerade den första person- och materialhissen med stålkonstruktion år 1953 och den första kuggstångsdrivna klätterplattformen 1956.

1950 The First Material Hoist With A Wooden Mast Tower
1950 The First Material Hoist With A Wooden Mast Tower

1950 - Den första materialhissen med ett masttorn i trä tas fram

1962

Ett genombrott kom 1962 när Alimak revolutionerade användandet av kuggstångsdrivna hissar genom lanseringen av den första bygghissen med kuggstångsdrift.

1968

Mellan 1968 och 2001 utökade Alimak sin verksamhet och dess geografiska närvaro genom att utöka sitt produkt- och tjänsteerbjudande. Kundbasen växte inom ett antal marknader och en rad strategiska förvärv genomfördes.

1973

År 1973 levererade Alimak sin första hiss till offshoreindustrin. År 2001 skedde ett samgående mellan Alimak och holländska Hek, som producerat bygghissar och arbetsplattformar sedan 1961.

2006

Under 2006 etablerade Alimak en tillverkningsenhet i Kina och, för att stärka sin närvaro i USA, förvärvades Texas-baserade kuggstångshisstillverkaren Champion Elevators.

2007

År 2007 förvärvades koncernen av Triton. Från början av 2008 ökade koncernen sin strategiska satsning på BRIC- marknader och öppnade försäljningskontor i Indien och Brasilien mellan 2008 och 2011.

2010

Mellan 2010 och 2012 genomfördes dessutom ett optimeringsprogram i tillverkningsstrukturen för att stärka och fokusera tillverkningen till två platser; Skellefteå, Sverige, och Changshu, Kina. I maj 2014 breddade koncernen sitt produkterbjudande genom förvärvet av linhissföretaget Heis-Tek, med produkt- och servicetjänster främst för olje- och gas applikationer i Nordsjön.

2015

I juni 2015 noterades Alimak Group AB på Nasdaq Stockholm.

2017

Den 30 januari 2017 förvärvade Alimak Avanti Wind Systems som är marknadsledare inom vertikala transportlösningar för vindkraftsindustrin.

Den 28 februari 2017 förvärvade Alimak Facade Access Group, marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll.

I och med de båda förvärven utökades koncernens produktportfölj och koncernen fick ytterligare 10 produktionsanläggningar. Omsättningen och antalet anställda för gruppen fördubblades och Alimak fick ett starkare och bredare kunderbjudande med global räckvidd.

2019

2 april, 2019, tillkännagav Alimak Group förvärvet av Dataline i Borås AB, som har varit en viktig leverantör av styrsystem för bygghissar och permanenta hissar i över två decennier. Förvärvet följer koncernens strategi att investera i tekniker som möjliggör nya och förbättrade produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet och säkerhet.

2020

Alimak Group tillkännagav förvärvet av Verta Corporation, en amerikansk Façade Access-serviceleverantör vars portfolio till stor del består av Manntech-enheter. Förvärvet stärker ytterligare koncernens position som den marknadsledande serviceleverantören i Nordamerika och kommer hjälpa tillväxten för After Sales-verksamheten.

2021

År 2021 har Alimak Group ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Cento Engineering Group, en brittisk Façade Access installation och serviceleverantör med en stor andel av serviceportföljen bestående av Manntech-enheter.