Divisioner

Som vertikala transportlösningar räknas produkter som gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt förflytta personal och material mellan olika höjder och under växlande förhållanden. Generellt sett är marknaderna eller tillämpningarna för kommersiella byggnader och bostäder fokuserade på rulltrappor, hissar för persontransport ocht rappor, medan marknaderna eller tillämpningarna för industri- och byggsektorn fokuserar på kranar, byggnadsställningar, servicehissar och hissar eller transportplattformar. Alimak Group är marknadsledande inom fasta vertikala transportlösningar för industrin och mobila lösningar för byggmarknaden.

Alimak Groups verksamhet är organiserad i fyra divisioner: Facade Access, Construction, Industrial och Wind. Divisionerna är ansvariga för produktplanering, marknadsföring, försäljning och resultat.