Construction

Construction Equipment erbjuder ett brett utbud av hissar och plattformar baserade på kuggstångsdriven teknik. De används temporärt i samband med bygg- och renoveringsprojekt.

Construction utvecklar, tillverkar, säljer och erbjuder uthyrning av ett brett utbud av bygghissar och plattformar för tillfällig användning i bygg- och renoveringsprojekt. Hyresalternativet erbjuds på de utvalda marknaderna Frankrike, Benelux, Tyskland, Schweiz och Australien. Erbjudandet inkluderar också analys av kundernas behov, identifiering av lösningar och produkter och kundutbildning på plats.

Divisionen erbjuder också försäljning av koncernens begagnade byggprodukter, huvudsakligen härrörande från den egna hyresflottan. Därtill finns det viktiga tjänsteerbjudandet så som montering, demontering, underhåll, driftassistans, transport och försäkring.

Produkterna är allt ifrån grundläggande till stora, skräddarsydda höghastighetslösningar. Dessa inkluderar kuggstångsdrivna bygghissar för passagerare och material, tornkranhissar, transportplattformar och materialhissar för vertikal transport av människor och material samt mobila arbetsplattformar. Många av dessa är baserade på modulär design som gör dem flexibla med avseende på storlek och användbarhet i många olika sammanhang. Alimak Group är en pionjär inom branschen och har varit marknadsledande i över 70 år. Varumärket Alimak är väletablerat och respekterat inom byggsektorn och i många regioner synonymt med termen bygghiss.

VÄRDESKAPANDE

Divisionen Construction skapar värde genom produkter designade för ett antal olika användningsområden där arbetssäkerhet, tillförlitlighet, mångsidighet och pris är viktiga krav. Användningen av modulära konstruktioner som en grund för ytterligare anpassning minskar monteringstiden och underhållskostnaderna för kunden. Hyresalternativet ger kunden större flexibilitet eftersom användningen av byggutrustningen är projektbaserad och därmed föremål för en tidsgräns. Att hyra utrustningen är mindre kapitalintensivt och ger kunden lägre risk och större kostnadskontroll. Begagnad försäljning ger kunderna ett alternativ till att investera i nya produkter när marknadsförhållandena och användningen möjliggör mer grundläggande maskiner, särskilt på tillväxtmarknader.