Alimak Group i korthet

Alimak är en marknadsledande koncern inom vertikala transportlösningar för bygg och industrisektorn med ett starkt fokus att förbättra kundens säkerhet, produktivitet och lönsamhet.

Koncernen har varit en pionjär och ledande inom branschen för kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar i 70 år. Alimak har ett brett och konkurrenskraftigt produktprogram av vertikala transportlösningar som hissar, plattformar, servicehissar och lösningar för fasadunderhåll (BMU-enheter). Produktutbudet består av standardiserade och kundspecifika lösningar anpassade för olika kundbehov och marknadssegment. Alimak Group bedriver försäljning i mer än 100 länder.

Verksamheten spänner över hela värdekedjan från produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, distribution, försäljning och eftermarknad. Alimaks breda utbud av eftermarknadstjänster, främst riktat mot den installerade basen utgör en viktig del av kunderbjudandet.

Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Varumärken med stark marknadsigenkänning och dess produkter är kända för god säkerhet, hög kvalitet och hållbarhet.

Verksamhet

Alimak Group bedriver sin verksamhet genom fyra affärsområden, Construction Equipment, Industrial Equipment, After Sales och Rental. Affärsområdena är ansvariga för utveckling, produktplanering, marknadsföring, försäljning och resultat.

Vertical Access Anytime Anywhere
Vertical Access Anytime Anywhere

Vertical Access Anytime, Anywhere


Nyckelfakta om Alimak Group

Siffror per 2018-12-31

  • Omsättning: SEK 4 320 Million
  • Resultat (EBITA just.): SEK 555 Million
  • Antal anställda: 2 400
  • Försäljning till > 100 länder
  • Installerad bas ~70 000 enheter
  • Sektor: Industrial Goods and Services
  • Styrelseordförande: Jan Svensson
  • Koncernchef & VD: Tormod Gunleiksrud
  • Huvudkontor: Stockholm, Sverige
  • Grundat år: 1948

Utdelning

Finansiellt år Typ Summa (SEK)
2016 Kontant 1.60
2017 Kontant 2.30
2018 Kontant 2.75

MSEK Intäkter

MSEK EBITA just.

SEK EPS