Alimak Group i korthet

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk och har varit en pionjär och marknadsledare inom branschen i mer än 70 år. Med en global räckvidd som spänner över fler än 100 länder erbjuder koncernen vertikala transportlösningar som skapar mervärde för kunden genom ökad säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet.

Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service, Varumärken med stark marknadsigenkänning och dess produkter är kända för god säkerhet, hög kvalitet och hållbarhet.

Alimak Group has en installerad bas på cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2000 anställda runt om i världen.

2020 hade Alimak Group en omsättning på circa 3 740 miljoner SEK. Alimak Groups aktier är listade i Mid Cap-segmentet på Nasdaq OMX Stockholm. Den största aktieägaren vid årets slut av Investment AB Latour.

Marknader

Som en global aktör med försäljning till över 100 länder varierar koncernens marknadsförhållanden utifrån geografiska regioner och kundsektorer. Koncernens vertikala transportlösningar och tjänster är skräddarsydda för att möta dessa olika behov på slutmarknaderna. Läs mer.

Divisioner

Alimak Groups verksamhet är organiserad i fyra divisioner: Facade Access, Construction, Industrial och Wind. Läs mer.

Historia

1948 grundade Alvar Lindmark Ingenjörsfirman Alvar N. Lindmark Aktiebolag i Skellefteå, Sverige, från vilken dagens Alimak Group härstammar. Läs mer.

Vertical Access Anytime Anywhere
Vertical Access Anytime Anywhere

Vertical Access Anytime, Anywhere


Nyckelfakta om Alimak Group

  • Styrelseordförande: Johan Hjertonsson
  • Koncernchef & VD: Ole Kristian Jødahl

Siffror per 2021-12-31

  • Omsättning: MSEK 3 728
  • Resultat (EBITA just.): MSEK 483
  • Antal anställda: 2057
  • Försäljning till > 100 länder
  • Installerad bas på över 70 000 enheter
  • Sektor: Industrial Goods and Services
  • Huvudkontor: Stockholm, Sverige
  • Grundat år: 1948