Rental

Antal marknader:

8

Andel av Alimak Groups intäkter helår 2018:

8%

Andel av Alimak Groups rörelseresultat (EBITA just.) helår 2018:

9%

Affärsområdet Rental tillhandahåller uthyrning av Alimak Groups bygghissar och plattformar på åtta huvudmarknader: Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Schweiz, Österrike och Australien. Dessutom erbjuds försäljning av bolagets begagnade bygglösningar, som framför allt kommer från utbyten och anpassningar av den uthyrda utrustningen. Utrustning hyrs ut på kort eller lång sikt och i kombination med tjänster som montering, demontering, underhåll, assistans under drift, teknisk hjälp, transport och försäkring. Affärsområdet erbjuder analys av kundens behov, framtagning av en skräddarsydd lösning och fastställande av vilken utrustning som bäst uppfyller kundens behov. Alimak Groups experter kan även erbjuda kundutbildning på plats.