Industrial Equipment

Installerad bas, tusental hissar:

51.2

Andel av Alimak Groups intäkter helår 2018:

48%

Andel av Alimak Groups rörelseresultat (EBITA just.) helår 2018:

13%

Affärsområdet Industrial Equipment utformar, utvecklar, tillverkar, säljer och distribuerar ett brett sortiment av permanent installerade vertikala transportlösningar som används för att förflytta människor och material uppför höga konstruktioner i underhållssyfte. Slutmarknaderna är många och innefattar oil & gas, hamnar och skeppsvarv, energi, vindkraft och cement. Verksamheten är projektorienterad och de vertikala transportlösningarna utgör vanligtvis en mindre del av stora och komplexa projekt som innefattar projektering, upphandling och entreprenad. Koncernens industrihissar är därför ofta specialanpassade för att passa specifika kundtillämpningar och -krav, i fråga om storlek, lastkapacitet, höjd och hastighet. Alimak Groups Industrial Equipment-produkter har en lång förväntad livslängd, som i genomsnitt ligger runt 25 till 30 år.