Construction Equipment

Installerad bas, tusental enheter:

15.8

Andel av Alimak Groups intäkter helår 2018:

17%

Andel av Alimak Groups rörelseresultat (EBITA just.) helår 2018:

20%

Affärsområdet Construction Equipment utformar, utvecklar, tillverkar, säljer och distribuerar bygghissar och plattformar på global skala. Produktkategorierna omfattar såväl stora och specialbeställda bygghissar som mer standardiserade transportlösningar och plattformar som monteras för temporär användning i samband med byggarbete och renovering. Produkterna, som sträcker sig från enkla arbetsplattformar till snabba bygghissar, omfattar bland annat kuggstångsdrivna bygghissar för person- och materialtransport, tornkranshissar, transportplattformar och materialhissar för vertikal transport av människor och material, samt mobila arbetsplattformar. Många av produkterna har en modulbaserad konstruktion, vilket gör dem flexibla i fråga om storlek och användbara i många olika sammanhang, till exempel vid byggande och renovering av höga byggnader, broar, skorstenar och fasader.

Alimak Group är en pionjär inom branschen och har varit marknadsledande i snart 70 år. Varumärket Alimak är väletablerat och respekterat inom byggsektorn med produkter som kännetecknas av hög säkerhet,god tillförlitlighet, stor mångsidighet och hög kvalitet.