After Sales

Installerad bas, tusental hissar:

67

Andel av Alimak Groups intäkter helår 2018:

27%

Andel av Alimak Groups rörelseresultat (EBITA just.) helår 2018:

58%

Eftermarknadstjänster är en viktig del av Alimak Groups kunderbjudande, för såväl industri- som byggsektorn. Tjänsterna omfattar allt från teknisk support till underhåll, reparationer, reservdelar och service, renovering och modernisering, övervakningssystem och utbildning.

Inom industriprojekt installeras hissar permanent, för det mesta med en ekonomisk livslängd på 25 år eller mer. Under de första 15 åren behövs framför allt rutinmässig service och periodiskt återkommande underhåll. För de följande 10–15 åren rekommenderas löpande renovering och modernisering, fram till dess att det är dags att ersätta utrustningen i dess helhet. Service och underhåll av komplexa industrihissar kan generera tre gånger så stora intäkter som den ursprungliga försäljningen.

Inom byggsektorn installeras hissar temporärt och flyttas ständigt från en byggplats till en annan. Eftermarknadstjänster behövs både under utrustningens användning och när den flyttas vidare till ett nytt projekt.