Pressmeddelanden

View all news Visa alla nyheter

Valberedningens förslag rörande styrelse inför årsstämman 2019

March 4, 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Svensson, Anders Jonsson, Helena Nordman-Knutson, Christina Hallin och Tomas Carlsson samt nyval av Sven Törnkvist. Joakim Rosengren har meddelat att han inte längre står till förfogande för omval som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Svensson.

Sven Törnkvist är född 1971 och leder digital affärsutveckling globalt för EQT, Stockholm. Sven har en gedigen bakgrund med erfarenhet från ledande befattningar i företag såsom Ericsson och Google och är utbildad civilekonom med en master i marknadsföring och internationell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han innehar även ett SSE-stipendium från Stanford University, USA.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter: Anders Mörck, Latour, (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management; Michael Green, Handelsbanken Fonder, samt Jan Svensson, Alimak Groups styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 9 maj 2019 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.alimakgroup.com i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, Valberedningens ordförande, 070 646 52 11

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionell användning med försäljning till över 100 länder. Koncernen designar, utvecklar, tillverkar, distribuerar och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Koncernens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak Group grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Kategorier: Cision Feed
View all news Visa alla nyheter