Årsredovisningar

För räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 upprättade Koncernen reviderade koncernredovisningar på Kamila Holding AB:s nivå. Kamila Holding AB är ett holdingbolag som är helägt av Bolaget. Koncernen har för räkenskapsåren 2014 och 2013 upprättat koncernredovisning på Bolagets nivå, vilken innehåller Bolagets oreviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2012, som jämförande information. Prospektet innehåller även Koncernens intäktsinformation avseende räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008. Denna information har hämtats från Apolus Holding AB:s, Bolagets största aktieägare, reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2010, 2009 och 2008.

Files on this page are PDF. Download Acrobat Reader(opens in new window) free of charge.
Filer på denna sida är PDF. Ladda ner Acrobat Reader(opens in new window) gratis.