Styrelse

Innehav i Alimak Group AB per den 12 maj, 2021.

Johan Hjertonsson , Styrelseordförande Sedan 2020

Portrait

Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till största aktieägare (Investment AB Latour)
Född: 1968
Vd Investment AB Latour
Utbildning: Civilekonom – Lunds Universitet
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS och Latour Industries AB. Styrelseledamot i Sweco AB
Utvalda tidigare befattningar: Tidigare VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt ett antal ledande befattningar inom Electroluxkoncernen
Aktieinnehav eget och närstående: 45,000

Helena Nordman-Knutson, Styrelseledamot sedan 2016

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1964
Executive Director Hallvarsson & Halvarsson
Utbildning: Pol mag Helsingfors universitet. Ek mag, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Exel Composites, Lexington Company, IAR Systems, Catella Fonder
Utvalda tidigare befattningar: Finansanalytiker Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission
Aktieinnehav eget och närstående:1 100

Christina Hallin, Styrelseledamot sedan 2018

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1960
Styrelseuppdrag och konsult
Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet)
Utvalda tidigare befattningar: Senior Vice President för Dong Feng Commercial Vehicles, flera ledande befattningar inom Volvo Group
Aktieinnehav eget och närstående: 2 180

Tomas Carlsson, Styrelseledamot sedan 2018

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1965
VD och koncernchef på NCC
Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola, Executive MBA vid London Business School och Columbia Business School
Aktuella styrelseuppdrag:
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef NCC Construction, Sverige, VD och koncernchef på Sweco
Utskott: Ledamot revisionsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 6 700

Sven Törnkvist, Styrelseledamot sedan 2019

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1971
Head of Digital Business Development at EQT AB Group
Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: -
Utvalda tidigare befattningar: Vice President Head of Digital Ericsson, olika ledande befattningar Google Sweden
Aktieinnehav eget och närstående: 2 000

Petra Einarsson, Styrelseledamot Sedan 2020

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1967
Utbildning: Civilekonom – Uppsala Universitet
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SSAB, Ordförande för revisionsutskottet i Scandinavian Biogas Fuels International AB och Ordförande för revisionsutskottet i Svenska Aerogel AB
Utvalda tidigare befattningar: Tidigare VD och koncernchef för förpackningsbolaget Billerud Korsnäs. Dessförinnan hade hon en lång karriär med ledande befattningar inom verkstadskoncernen Sandvik
Aktieinnehav eget och närstående: 2 500

Ole Kristian Jødahl, Styrelseledamot Sedan 2020

Portrait

Beroende i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till stora aktieägare
Född: 1971
VD och koncernchef på Alimak Group
Utbildning: Ekonomi vid NHH Norwegian School of Economics
Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Tidigare flertalet ledande befattningar inom AB SKF
Aktieinnehav eget och närstående: 11 170 aktier och 65 000 köpoptioner.

Örjan Fredriksson, Styrelseledamot sedan 2016

Portrait

Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Utsedd av: IF Metall
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Cristina Lindberg Ghimpu, Styrelseledamot sedan 2021

Portrait

Arbetstagarrepresentant
Född: 1981
Utsedd av: PTK
Utbildning: LLM (masterexamen inom europeisk juridik)
Aktieinnehav eget och närstående: 0