Styrelse

Innehav i Alimak Group AB per den 1 april, 2020.

Jan Svensson, Styrelseordförande sedan 2018

Portrait

Styrelsemedlem sedan 2017
Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till största aktieägare (Latour)
Född: 1956
Utbildning: Maskiningenjör och civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Fagerhult, Tomra Systems ASA och Troax Group AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Loomis AB, Climeon AB, Herenco AB och Stena Metall AB
Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef Investment AB Latour samt VD, Stenbergs
Utskott: Ordförande i ersättningsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 15 000

Anders Jonsson, Styrelseledamot sedan 2012

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1950
Industriell rådgivare Triton Private Equity
Utbildning: Civilingenjör Linköpings tekniska högskola. Företagsledning Handelshögskolan IFL, Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Svensk Schweiziska handelskammaren i Zürich
Utvalda tidigare befattningar: Medlem av ABB koncernledning, Zürich
Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående:  758 096

Helena Nordman-Knutson, Styrelsemedlem sedan 2016

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1964
Executive Director Hallvarsson & Halvarsson
Utbildning: Pol mag Helsingfors universitet. Ek mag, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot Exel Composites, Lexington Company, IAR Systems, Catella Fonder
Utvalda tidigare befattningar: Finansanalytiker Enskilda Securities, Orkla Securities och Öhman Fondkommission
Aktieinnehav eget och närstående:1 100

Christina Hallin, Styrelseledamot sedan 2018

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1960
Vice President Market India på Volvo Trucks
Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola
Aktuella styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SEM (Swedish Electromagnet)
Utvalda tidigare befattningar: Senior Vice President för Dong Feng Commercial Vehicles, flera ledande befattningar inom Volvo Group
Aktieinnehav eget och närstående: 1 160

Tomas Carlsson, Styrelseledamot sedan 2018

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1965
VD och koncernchef på NCC
Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola, Executive MBA vid London Business School och Columbia Business School
Aktuella styrelseuppdrag:
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef NCC Construction, Sverige, VD och koncernchef på Sweco
Utskott: Ledamot revisionsutskottet
Aktieinnehav eget och närstående: 6 700

Sven Törnkvist, Styrelsemedlem sedan 2019

Portrait

Oberoende styrelseledamot
Född: 1971
Head of Digital Business Development at EQT AB Group
Utbildning: Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm
Aktuella styrelseuppdrag: -
Utvalda tidigare befattningar: Vice President Head of Digital Ericsson, olika ledande befattningar Google Sweden
Aktieinnehav eget och närstående: 2 000

Örjan Fredriksson, Styrelseledamot sedan 2016

Portrait

Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Utsedd av: IF Metall
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Greger Larsson, Styrelseledamot sedan 2009

Portrait

Arbetstagarrepresentant
Född: 1959
Utsedd av: PTK
Aktieinnehav eget och närstående: 0