Ledningsgrupp

Innehav i Alimak Group AB per den 1 juli, 2020.

Ole Kristian Jødahl, VD och koncernchef Sedan 2020

Portrait

Född: 1971
Utbildning: Ekonomi – Norwegian School of Economics and Business Administration
Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Tidigare flertalet ledande befattningar inom SKF
Aktieinnehav eget och närstående: 8 600 aktier och 65 000 köpoptioner.

Tobias Lindquist, Finanschef sedan 2018

Portrait

Född: 1969
Utbildning: Kandidatexamen i Accounting, Finance och Economis från Stockholms Universitet och Middlesex University.
Utvalda tidigare befattningar: Finanschef Asia, EF Education First (Kina), Finanschef, 3IC Inc (Sydkorea), Affärsområdescontroller, Ericsson (Sverige).
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Stefan Rinaldo, Vice vd sedan 2016

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2007
Född: 1963
Utbildning: Kandidatexamen företagsekonomi, Karlstad universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Finanschef Alimak Group AB, Senior Vice President, Business Development & Operational Control, Alimak Hek Group AB, Executive Vice President, Global Operations & Customer Service HVDC, ABB Power Systems, affärsområdescontroller, Power Systems, ABB Ltd, Schweiz.
Aktieinnehav eget och närstående: 308 000

Charlotte Brogren, Teknologichef sedan 2017

Portrait

Född: 1963
Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik, Lunds universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Generaldirektör Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, Teknologichef, ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABBs forsknings- och utvecklingsorganisation.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 000

Henrik Teiwik, Affärsområdeschef Construction Equipment och Affärsområdeschef Rental sedan 2015

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2013
Född: 1980
Utbildning: Examen företagsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.
Utvalda tidigare befattningar: Associate Principal McKinsey & Company med inriktning Corporate Finance & Strategy.
Aktieinnehav eget och närstående: 42 800

José Maria Nevot, Chef för affärsenheten Wind inom Industrial Equipment sedan 2018

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2009
Född: 1969
Utbildning: Teknologie magister University of Zaragoza, Civilekonom Chamber of Commerce, Zaragoza.
Utvalda tidigare befattningar: Strategichef Avanti Wind Systems, Vd AWS S.L., Vd Oerlikon AB.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 000

Mark Casey, Chef för affärsenheten BMU inom Industrial Equipment sedan 2018

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2006
Född: 1963
Utbildning: Civilekonom, Curtin University, Perth Australien.
Utvalda tidigare befattningar: Vd Cox Gomyl, Vd Festo SE Asia, Regional försäljningschef Festo Asia.
Aktieinnehav eget och närstående:  2 000

Fredrik Betts, Chef för affärsenheterna General Industry och Oil & Gas inom Industrial Equipment sedan 2018

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2014
Född: 1975
Utbildning: Fil.kand. företagsekonomi, Thames Valley University, London.
Utvalda tidigare befattningar: Affärsområdeschef Construction Equipment Alimak Group, global försäljningschef ABB Robotics Services, ABB UK Ltd, London, medlem ledningsgruppen ABB Robotics Services, regional försäljningschef ABB Robotics Sydostasien, ABB Malaysia.
Aktieinnehav eget och närstående: 1 025

Patrik Sundqvist, Interim Affärsområdeschef After Sales Sedan 2019

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2008
Född: 1975
Utbildning: Service management, Handelshögskolan i Umeå, Umeå.
Utvalda tidigare befattningar: General Manager After Sales, Alimak Hek AB, Skellefteå; Affärsområdeschef OEM och Produktchef, Franke Futurum, Skellefteå.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 100