Ledningsgrupp

Innehav i Alimak Group AB per den 18 februari, 2021.

Ole Kristian Jødahl, VD och koncernchef Sedan 2020

Portrait

Född: 1971
Utbildning: Ekonomi vid NHH Norwegian School of Economics
Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Tidigare flertalet ledande befattningar inom AB SKF
Aktieinnehav eget och närstående: 11 170 aktier och 65 000 köpoptioner.

Bernt Ingman, Interim CFO sedan 2020

Portrait

Född: 1954
Utbildning: Civilekonom. Managementutbildning CEDEP/INSEAD, Fontainebleau.
Utvalda tidigare befattningar: CFO i Munters AB. CFO i Husqvarna AB.
Aktieinnehav eget och närstående: 0

Charlotte Brogren, Teknologichef sedan 2017

Portrait

Född: 1963
Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik, Lunds universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Generaldirektör Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, Teknologichef, ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABBs forsknings- och utvecklingsorganisation.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 000

Matilda Wernhoff, Chief Strategy Officer sedan 2020

Portrait

Född: 1990
Utbildning: Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Utvalda tidigare befattningar: Chef för affärsutveckling och M&A Alimak Group; Konsult på McKinsey & Company
Aktieinnehav eget och närstående: 603

José Maria Nevot, EVP Wind Division sedan 2021

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2009
Född: 1969
Utbildning: Teknologie magister University of Zaragoza, Civilekonom Chamber of Commerce, Zaragoza.
Utvalda tidigare befattningar: Chef för affärsenheten Wind, Alimak Group, Strategichef Avanti Wind Systems, Vd AWS S.L., Vd Oerlikon AB.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 000

Mark Casey, EVP BMU Division sedan 2021

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2006
Född: 1963
Utbildning: Civilekonom, Curtin University, Perth Australien.
Utvalda tidigare befattningar: Chef för affärsenheten BMU, Alimak Group, Vd Cox Gomyl, Vd Festo SE Asia, Regional försäljningschef Festo Asia.
Aktieinnehav eget och närstående:  2 000

Patrik Sundqvist, Chief Service Delivery Officer och Interim EVP Industrial Division sedan 2021

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2008
Född: 1975
Utbildning: Service management, Handelshögskolan i Umeå, Umeå.
Utvalda tidigare befattningar: Interim Affärsområdeschef After Sales, Alimak Group, General Manager After Sales, Alimak Hek AB, Skellefteå; Affärsområdeschef OEM och Produktchef, Franke Futurum, Skellefteå.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 100

David Batson, EVP Construction Division sedan 2021

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2016
Född: 1967
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Utvalda tidigare befattningar: Landschef Alimak Group Australia, General Manager Equipment Sales Group William Adams Pty Ltd, Rental Consultant Caterpillar Inc Asia Pacific, olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring vid Wreckair Hire
Aktieinnehav eget och närstående: 0