Ledningsgrupp

Innehav i Alimak Group AB per den 11 mars, 2022.

Ole Kristian Jødahl, VD och koncernchef Sedan 2020

Portrait

Född: 1971
Utbildning: Ekonomi vid NHH Norwegian School of Economics
Utvalda tidigare befattningar: VD och koncernchef för Hultafors Group AB. Tidigare flertalet ledande befattningar inom AB SKF
Aktieinnehav eget och närstående: 36 170 aktier och 175 000 köpoptioner

Thomas Hendel, CFO sedan 2021

Portrait

Född: 1966
Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Biträdande CFO på Saab Group.
Aktieinnehav eget och närstående: 2100 aktier och 50 000 köpoptioner

Charlotte Brogren, Teknologichef sedan 2017

Portrait

Född: 1963
Utbildning: Teknologie doktor i kemiteknik, Lunds universitet.
Utvalda tidigare befattningar: Generaldirektör Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, Teknologichef, ABB Robotics, olika ledande befattningar inom ABBs forsknings- och utvecklingsorganisation.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 000 aktier och 34 000 köpoptioner

Matilda Wernhoff, Chief Strategy Officer sedan 2020

Portrait

Född: 1990
Utbildning: Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Utvalda tidigare befattningar: Chef för affärsutveckling och M&A Alimak Group; Konsult på McKinsey & Company
Aktieinnehav eget och närstående: 603 aktier och 23 000 köpoptioner

Annika Haaker, Chief People & Culture Officer sedan 2021

Portrait

Född: 1968
Utbildning: Fil kand examen Personal & Arbetslivsfrågor, 140 p, Stockholms Universitet
Utvalda tidigare befattningar: Group HR Director för HL Display, Head of Leadership & Talent på Nobia, Head of Organisation & Performance Development på Nasdaq OMX (nuvarande Nasdaq)
Aktieinnehav eget och närstående: 331 aktier och 40 000 köpoptioner

David Batson, EVP Construction Division sedan 2021

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2016
Född: 1967
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi, Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Utvalda tidigare befattningar: Landschef Alimak Group Australia, General Manager Equipment Sales Group William Adams Pty Ltd, Rental Consultant Caterpillar Inc Asia Pacific, olika seniora roller inom försäljning och marknadsföring vid Wreckair Hire
Aktieinnehav eget och närstående: 0 aktier och 50 000 köpoptioner

Salomeh Tafazoli, EVP Divisionen Industrial Sedan 2021

Portrait

Född: 1979
Utbildning: Internationell business, Jonson & Wales University.
Utvalda tidigare befattningar: Vice President Sales and Marketing EMEA på Snap-on Equipment, investment bank, ledande befattningar på Volvo Group AB inom finans, logistik, process & IT samt strategi.
Aktieinnehav eget och närstående: 0 aktier och 50 000 köpoptioner

José Maria Nevot, EVP Wind Division sedan 2021

Portrait

Anställd inom koncernen sedan 2009
Född: 1969
Utbildning: Teknologie magister University of Zaragoza, Civilekonom Chamber of Commerce, Zaragoza.
Utvalda tidigare befattningar: Chef för affärsenheten Wind, Alimak Group, Strategichef Avanti Wind Systems, Vd AWS S.L., Vd Oerlikon AB.
Aktieinnehav eget och närstående: 2 600 aktier och 50 000 köpoptioner