Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget har som mål att ge en utdelning om cirka 40-60% av sin nettovinst för den aktuella perioden till aktieägarna.

Vid beslut om utdelning ska hänsyn dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter, strategiska överväganden och framtidsutsikter.

Port of Gladstone Australia Image
Port of Gladstone Australia Image

Alimakhissen ger snabb access för kranförare vid hamnen i Gladstone, Australien