Nyemission

Alimak Group beslutar om företrädesrättsemission och offentliggör villkoren

Styrelsen för Alimak Group AB (publ) (“Alimak”) har beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 23 januari 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur och möjliggöra strategiska initiativ genom att återbetala ett brygglån som använts för att finansiera förvärvet av Avanti Wind Systems A/S.

Vertical Access Anytime Anywhere
Vertikala transportlösningar från Alimak vid Zuidtoren i Hoofdorp, Nederländerna

Vertikala transportlösningar från Alimak vid Zuidtoren i Hoofdorp, Nederländerna

Prospekt

Download item year list
Download Description

Övriga dokument

Pressmeddelanden