Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Investment AB Latour 16016809 29.6% 29.6%
2021-05-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 6630091
12.2% 12.2% 2020-10-30
3 Lannebo Fonder 5731011
10.6% 10.6%
2021-05-31
4 Peder Pråhl 2902543
5.4% 5.4%
2020-01-28
5 Första AP-fonden 2590775 4.8% 4.8% 0.99% 2021-05-31
6 Swedbank Robur Fonder 2378707
4.4% 4.4% -0.71% 2021-05-31
7 C WorldWide Asset Management
1883324
3.5% 3.5% -0.09% 2021-05-31
8 Royce & Associates LLC 1483400
2.7% 2.7%
2021-03-31
9 RBC Global Asset Management
1277025
2.4% 2.4% 2021-02-28
10 Länsförsäkringar Fonder 1174931
2.2% 2.2% 2021-05-31
11 Sundt AS 925000
1.7% 1.7%
2021-05-31
12 Anders Jonsson 758096
1.4% 1.4%
2021-04-30
13 Dimensional Fund Advisors 735321
1.4% 1.4%
2021-04-30
14 La Financière de l'Echiquier 472500
0.9% 0.9% 2020-12-31
15 Lazard Frères Gestion 399000
0.7% 0.7% 2020-05-31
Total Top 15
45358533
83.8% 83.8% 0.40%
Övriga
8799328
16.2% 16.2% -0.40%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 18504839
34.2% 34.2% 189
- Utländskt ägande 18034814
33.3% 33.3% 189
- Anonymt ägande 470025
0.9% 0.9%
Svenskt ägande 35653022
65.8% 65.8% 4447
Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4636
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 42068616
77.7% 77.7% 0.18% 0.18%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 35653022
65.8% 65.8% 4447
95.9%
Spanien 6870326
12.7% 12.7% 9 0.2%
USA 3292413
6.1% 6.1% 31
0.7%
Danmark 2388467
4.4% 4.4% 21 0.5%
Norge 1277970
2.4% 2.4% 32 0.7%
Övriga 4205638
7.8% 7.8% 96 2.1%
Anonymt ägande 470025
0.9% 0.9%

Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4636
100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.