Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Investment AB Latour 15871809 29.3% 29.3%
2020-05-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 6137812
11.3% 11.3% 2020-02-29
3 Lannebo Funds 5803324
10.7% 10.7% 0.26% 2020-05-31
4 Swedbank Robur Funds 3416655
6.3% 6.3% 2020-05-31
5 Peder Pråhl 2902543
5.4% 5.4%
2020-01-28
6 C WorldWide Asset Management 13655392.5% 2.5% 2020-05-31
7 Royce & Associates LLC
1297400
2.4% 2.4%
2020-03-31
8 Första AP-fonden
1178000
2.2% 2.2% 2020-05-31
9 Länsförsäkringar Funds 1158279
2.1% 2.1% -0.22% 2020-05-31
10 Anders Jonsson 758096
1.4% 1.4%
2020-05-31
11 Dimensional Fund Advisors 682917
1.3% 1.3%
2020-04-30
12 RBC Global Asset Management 672223
1.2% 1.2%
2020-02-29
13 Sundt AS 650000
1.2% 1.2% 2020-05-31
14 BMO Global Asset Management 6470971.2% 1.2%
2020-04-30
15 Handelsbanken Funds 588224
1.1% 1.1%
2020-04-30
Total Top 15
43129918
79.6% 79.6% 0.04%
Övriga
11027943
20.4% 20.4% -0.04%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 16793133
31.0% 31.0% 200
- Utländskt ägande 15862739
29.3% 29.3% 200
- Anonymt ägande 930394
1.7% 1.7%
Svenskt ägande 37364728
69.0% 69.0% 5362
Totalt 54157861
100.0% 100.0% 5562

Fördelat påUtländska konton 19823591
36.6% 36.6% 254
Svenska konton 34334270
63.4% 63.4% 5367
Totalt 54157861
100.0% 100.0% 5621
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 39889457
73.7% 73.7% 0.13% 0.13%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 37364728
69.0% 69.0% 5362
96.4%
Spanien 6879038
12.7% 12.7% 7 0.1%
USA 2933994
5.4% 5.4% 31
0.6%
Danmark 1569300
2.9% 2.9% 24 0.4%
Kanada 1319320
2.4% 2.4% 2 0.0%
Övriga 3161087
5.8% 5.8% 136 2.4%
Anonymt ägande 930394
1.7% 1.7%

Totaltt 54157861
100.0% 100.0% 5562
100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.