Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Investment AB Latour 15846809 29.3% 29.3%
2019-12-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 5475110 10.1% 10.1% 2019-12-18
3 Lannebo Fonder 4408760
8.1% 8.1%
2019-11-30
4 Swedbank Robur Fonder 3470655 6.4% 6.4% -0.55% 2020-01-31
5 Peder Pråhl 2902543 5.4% 5.4%
2020-01-28
6 Handelsbanken Fonder 2616205
4.8% 4.8% -0.18% 2020-01-08
7 C WorldWide Asset Management 1357315 2.5% 2.5% 0.15% 2020-01-31
8 Länsförsäkringar Fonder 1351575 2.5% 2.5% -0.11% 2020-01-31
9 Enter Fonder 1299905 2.4% 2.4% 0.07% 2020-01-31
10 Anders Jonsson 758096 1.4% 1.4%
2020-01-31
11 BMO Global Asset Management 718615 1.3% 1.3%
2019-12-31
12 Dimensional Fund Advisors 676216 1.2% 1.2%
2019-12-31
13 RBC Global Asset Management 548523 1.0% 1.0%
2019-10-31
14 Fjärde AP-fonden
526257 1.0% 1.0% 0.97% 2020-01-31
15 Humle Fonder 513842 0.9% 0.9%
2019-12-31
Total top 15
42470426 78.4% 78.4% 0.35%
Övriga
11687435 21.6% 21.6% -0.35%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 14851137 27.4% 27.4% 192
- Utländskt ägande 14160654 26.1% 26.1% 192
- Anonymt ägande 690483 1.3% 1.3%
Svenskt ägande 39306724 72.6% 72.6% 5282
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5474

Fördelat påUtländska konton 18693058 34.5% 34.5% 261
Svenska konton 35464803 65.5% 65.5% 5290
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5551
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 39486973 72.9% 72.9% -0.63% -0.63%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 39306724 72.6% 72.6% 5282 96.5%
Spanien 6221732 11.5% 11.5% 7 0.1%
USA 2676632 4.9% 4.9% 28 0.5%
Danmark 1544494 2.9% 2.9% 22 0.4%
Kanada 1267138 2.3% 2.3% 2 0.0%
Övriga 2450658 4.5% 4.5% 133 2.4%
Anonymt ägande 690483 1.3% 1.3%

Totaltt 54157861 100.0% 100.0% 5474 100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.