Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 15846809 29.3% 29.3%
2019-08-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 4745482 8.8% 8.8% 2.35% 2019-08-26
3 Lannebo Fonder 4460123 8.2% 8.2% -0.05% 2019-08-31
4 Swedbank Robur Fonder 3770497 7.0% 7.0% -0.03% 2019-08-31
5 Peder Pråhl 2902543 5.4% 5.4%
2017-09-14
6 Handelsbanken Fonder 2517773 4.6% 4.6%
2019-07-31
7 Länsförsäkringar Fonder 1330092 2.5% 2.5%
2019-08-31
8 Enter Fonder 1202905 2.2% 2.2%
2019-08-31
9 BMO Global Asset Management 862358 1.6% 1.6%
2019-07-31
10 C WorldWide Asset Management 848315 1.6% 1.6%
2019-08-31
11 Anders Jonsson 758096 1.4% 1.4%
2019-08-31
12 Dimensional Fund Advisors 635623 1.2% 1.2%
2019-07-31
13 JNE Partners 614721 1.1% 1.1%
2018-05-09
14 Augustus Capital
533865 1.0% 1.0%
2019-06-30
15 RBC Global Asset Management 492533 0.9% 0.9%
2019-05-31
Total Top 15
41521735 76.7% 76.7% 2.27%
Övriga
12636126 23.3% 23.3% -2.27%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 15140892 28.0% 28.0% 192
- Utländskt ägande 13397104 24.7% 24.7% 192
- Anonymt ägande 1743788 3.2% 3.2%
Svenskt ägande 39016969 72.0% 72.0% 5390
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5582

Fördelat påUtländska konton 18546037 34.2% 34.2% 265
Svenska konton 35611824 65.8% 65.8% 5400
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5665
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 38486897 71.1% 71.1% 2.32% 2.27%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 39016969 72.0% 72.0% 5390 92.2%
Spanien 5580776 10.3% 10.3% 8 0.1%
USA 4028886 7.4% 7.4% 30 0.5%
Danmark 1296601 2.4% 2.4% 31 0.5%
Schweiz 920604 1.7% 1.7% 13 0.2%
Övriga 1570237 2.9% 2.9% 110 1.9%
Anonymt ägande 1743788 3.2% 3.2%

Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5582 95.5%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.