Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 15846809 29.3% 29.3%
2019-06-30
2 Lannebo Fonder 4486256 8.3% 8.3%
2019-06-30
3 Swedbank Robur Fonder 3874268 7.2% 7.2%
2019-06-30
4 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 3472594 6.4% 6.4%
2019-05-07
5 Peder Pråhl 2902543 5.4% 5.4%
2017-09-14
6 Handelsbanken Fonder 2427773 4.5% 4.5%
2019-06-30
7 Länsförsäkringar Fonder 1305092 2.4% 2.4%
2019-06-30
8 Enter Fonder 1202905 2.2% 2.2% -0.01% 2019-06-30
9 BMO Global Asset Management 1143631 2.1% 2.1%
2019-05-31
10 C WorldWide Asset Management 848315 1.6% 1.6%
2019-06-30
11 Anders Jonsson 758096 1.4% 1.4%
2019-06-30
12 Dimensional Fund Advisors 630868 1.2% 1.2%
2019-05-31
13 JNE Partners 614721 1.1% 1.1%
2018-05-09
14 Augustus Kapital
533865 1.0% 1.0%
2019-06-30
15 SEB Fonder 508665 0.9% 0.9%
2019-06-30
Total Top 15
40556401 74.9% 74.9% -0.01%
Övriga
13601460 25.1% 25.1% 0.01%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 14891086 27.5% 27.5% 195
- Utländskt ägande 12747740 23.5% 23.5% 195
- Anonymt ägande 2143346 4.0% 4.0%
Svenskt ägande 39266775 72.5% 72.5% 5498
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5693

Fördelat påUtländska konton 18243731 33.7% 33.7% 274
Svenska konton 35914130 66.3% 66.3% 5510
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5784
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 37510186 69.3% 69.3% -0.01% -0.01%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 39266775 72.5% 72.5% 5498 92.3%
USA 4402149 8.1% 8.1% 35 0.6%
Spanien 4307548 8.0% 8.0% 7 0.1%
Danmark 1290437 2.4% 2.4% 25 0.4%
Schweiz 918954 1.7% 1.7% 12 0.2%
Övriga 1828652 3.4% 3.4% 116 1.9%
Anonymt ägande 2143346 4.0% 4.0%

Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5693 95.6%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.