Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Investment AB Latour 15846809 29.3% 29.3%
2019-12-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 6137812 11.3% 11.3% 1.22% 2020-02-29
3 Lannebo Fonder 4715204
8.7% 8.7% 1.53% 2020-02-29
4 Swedbank Robur Fonder 3470655 6.4% 6.4% 2020-02-29
5 Peder Pråhl 2902543 5.4% 5.4%
2020-01-28
6 Handelsbanken Fonder 2162238
4.0% 4.0% 2020-01-31
7 C WorldWide Asset Management 1347539 2.5% 2.5% -0.02% 2020-02-29
8 Länsförsäkringar Fonder 1301575 2.4% 2.4% -0.09% 2020-02-29
9 Anders Jonsson 758096 1.4% 1.4%
2020-02-29
10 Enter Fonder 727525 1.3% 1.3% -1.06% 2020-02-29
11 BMO Global Asset Management 721911 1.3% 1.3%
2020-01-31
12 Dimensional Fund Advisors 677413 1.3% 1.3%
2020-01-31
13 RBC Global Asset Management 548523 1.0% 1.0%
2019-11-30
14 Fjärde AP-fonden
526257 1.0% 1.0% 2020-02-29
15 Humle Fonder 513842 0.9% 0.9%
2020-01-31
Total top 15
42357942 78.2% 78.2% 1.59%
Övriga
11799919 21.8% 21.8% -1.59%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 15403661 28.4% 28.4% 190
- Utländskt ägande 14675576 27.1% 27.1% 190
- Anonymt ägande 728085 1.3% 1.3%
Svenskt ägande 38754200 71.6% 71.6% 5210
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5400

Fördelat påUtländska konton 19154209 35.4% 35.4% 258
Svenska konton 35003652 64.6% 64.6% 5218
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5476
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 39369996 72.7% 72.7% 0.62% 0.62%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 38754200 71.6% 71.6% 5210 96.5%
Spanien 6884434 12.7% 12.7% 7 0.1%
USA 2435647 4.5% 4.5% 27 0.5%
Danmark 1543803 2.9% 2.9% 24 0.4%
Kanada 1270434 2.3% 2.3% 2 0.0%
Övriga 2541258 4.7% 4.7% 130 2.4%
Anonymt ägande 728085 1.3% 1.3%

Totaltt 54157861 100.0% 100.0% 5400 100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.