Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Investment AB Latour 16016809 29.6% 29.6%
2021-01-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 6630091
12.2% 12.2% 2020-10-30
3 Lannebo Fonder 5481011
10.1% 10.1% -0.14% 2021-01-31
4 Peder Pråhl 2902543
5.4% 5.4%
2020-01-28
5 Swedbank Robur Fonder 2764619
5.1% 5.1% 2021-01-31
6 Första AP-fonden 2054746 3.8% 3.8% 2020-12-31
7 C WorldWide Asset Management
1933324
3.6% 3.6% 0.18%2021-01-31
8 Royce & Associates LLC 1640200
3.0% 3.0%
2020-12-31
9 RBC Global Asset Management
1277025
2.4% 2.4% 2020-10-31
10 Länsförsäkringar Fonder 1186931
2.2% 2.2% 0.03% 2021-01-31
11 Sundt AS 800000
1.5% 1.5% 2021-01-31
12 Anders Jonsson 758096
1.4% 1.4%
2021-01-31
13 Dimensional Fund Advisors 753049
1.4% 1.4%
2020-12-31
14 Humle Fonder 473842
0.9% 0.9%
2020-12-31
15 Lazard Frères Gestion 343580
0.6% 0.6% 2020-12-31
Total Top 15
45015866
83.1% 83.1% 0.07%
Övriga
9141995
16.9% 16.9% -0.07%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 18468113
34.1% 34.1% 190
- Utländskt ägande 17597844
32.5% 32.5% 190
- Anonymt ägande 870269
1.6% 1.6%
Svenskt ägande 35689748
65.9% 65.9% 4591
Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4781
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 41887299
77.3% 77.3% 0.07% 0.07%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 35689748
65.9% 65.9% 4591
96.0%
Spanien 6968565
12.9% 12.9% 7 0.1%
USA 3526585
6.5% 6.5% 30
0.6%
Danmark 2390270
4.4% 4.4% 22 0.5%
Kanada 1277025
2.4% 2.4% 1 0.0%
Övriga 3435399
6.3% 6.3% 130 2.7%
Anonymt ägande 870269
1.6% 1.6%

Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4781
100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.