Aktieägare

<
# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Investment AB Latour 16016809 29.6% 29.6%
2022-05-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 6630091 12.2% 12.2%
2020-10-30
3 Peder Pråhl 3421043
6.3% 6.3%
2022-03-18
4 NN Group N.V. 2717719
5.0% 5.0%
2022-03-16
5 First Swedish National Pension Fund 2590775 4.8% 4.8%
2022-05-31
6 Lannebo Funds 2537807
4.7% 4.7%
2022-03-31
7 Royce & Associates LLC 2033000
3.8% 3.8%
2022-03-31
8 Swedbank Robur Funds
1581746
2.9% 2.9% -0.71% 2022-05-31
9 C WorldWide Asset Management 1553537
2.9% 2.9%
2022-05-31
10 RBC Global Asset Management
1284559
2.4% 2.4%

2022-02-28
11 Sundt AS 1050000 1.9% 1.9% 0.09% 2022-05-31
12 Dimensional Fund Advisors  803732 1.5% 1.5%
2022-04-30
13 Anders Jonsson
758096 1.4% 1.4%
2022-05-31
14 Lazard Frères Gestion 530000 1.0% 1.0%
2022-04-30
15 Handelsbanken Funds 412333 0.8% 0.8% 0.01% 2022-05-31
Total Top 15
43921247
81.1% 81.1% -0.61%
Övriga
10236614
18.9% 18.9% 0.61%
Aktier som ägs av Alimak Group
742611
1.4% 1.4%

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 20916434
38.6% 38.6% 188
- Utländskt ägande 19288674
35.6% 35.6% 188
- Anonymt ägande 1627760
3.0% 3.0%
Svenskt ägande 33241427
61.4% 61.4% 4107
Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4295
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 41250466
76.2% 76.2% -0.94% -0.94%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 33241427
61.4% 61.4% 4107
95.6%
Spanien 6753180
12.5% 12.5% 8 0.2%
USA 3754595
6.9% 6.9% 31
0.7%
Frankrike 2428552
4.5% 4.5% 10 0.2%
Danmark 2293471
4.2% 4.2% 22 0.5%
Övriga 4058876
7.5% 7.5% 117 2.7%
Anonymt ägande 1627760
3.0% 3,0%

Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4295
100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.