Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Investment AB Latour 16016809 29.6% 29.6%
2021-07-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 6630091
12.2% 12.2% 2020-10-30
3 Lannebo Fonder 5731011
10.6% 10.6%
2021-07-31
4 Peder Pråhl 2902543
5.4% 5.4%
2020-01-28
5 Första AP-fonden 2590775 4.8% 4.8%
2021-07-31
6 Swedbank Robur Fonder 2378707
4.4% 4.4%
2021-07-31
7 C WorldWide Asset Management
1883324
3.5% 3.5%
2021-07-31
8 Royce & Associates LLC 1483400
2.7% 2.7%
2021-06-30
9 RBC Global Asset Management
1277025
2.4% 2.4%
2021-04-30
10 Länsförsäkringar Fonder 1182079
2.2% 2.2% 0.00% 2021-07-31
11 Sundt AS 925000
1.7% 1.7%
2021-07-31
12 La Financière de l'Echiquier  763209
1.4% 1.4%
2021-03-31
13 Anders Jonsson 758096
1.4% 1.4%
2021-06-30
14 Dimensional Fund Advisors 735960
1.4% 1.4% 2021-06-30
15 Lazard Frères Gestion 470450 0.9% 0.9% 2021-06-30
Total Top 15
45727479
84.4% 84.4% 0.00%
Övriga
8430382
15.6% 15.6% 0.00%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 18732809
34.6% 34.6% 184
- Utländskt ägande 18438828
34.0% 34.0% 184
- Anonymt ägande 293981
0.5% 0.5%
Svenskt ägande 35425052
65.4% 65.4% 4261
Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4445
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 42074764
77.7% 77.7% 0.00% 0.00%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 35425052
65.4% 65.4% 4261
95.9%
Spanien 6870334
12.7% 12.7% 9 0.2%
USA 3283214
6.1% 6.1% 31
0.7%
Danmark 2501267
4.6% 4.6% 20 0.4%
Frankrike 1547987
2.9% 2.9% 12 0.3%
Övriga 4236026
7.8% 7.8% 112 2.5%
Anonymt ägande 293981
0.5% 0.5%

Totalt 54157861
100.0% 100.0% 4445
100.0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.