Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 15846809 29.3% 29.3%
2019-04-30
2 Lannebo Fonder 4578708 8.5% 8.5% -0.31% 2019-04-30
3 Swedbank Robur Fonder 3874268 7.2% 7.2%
2019-04-30
4 Peder Pråhl 2902543 5.4% 5.4%
2017-09-14
5 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 2710400 5.0% 5.0%
2018-12-20
6 Handelsbanken Fonder 2508049 4.6% 4.6% 2019-03-31
7 Länsförsäkringar Fonder 1300493 2.4% 2.4% 0.13% 2019-04-30
8 BMO Global Asset Management 1271229 2.3% 2.3%
2019-03-31
9 Enter Fonder 1208305 2.2% 2.2%
2019-04-30
10 C WorldWide Asset Management 848315 1.6% 1.6% 0.11% 2019-04-30
11 Anders Jonsson 758096 1.4% 1.4%
2019-04-30
12 JNE Partners 614721 1.1% 1.1%
2018-05-09
13 Dimensional Fund Advisors 610673 1.1% 1.1%
2019-03-31
14 Humle Fonder 552006 1.0% 1.0%
2019-03-31
15 SEB Fonder 514383 0.9% 0.9% 0.01% 2019-04-30
Total top 15
40098998 74.0% 74.0% -0.06%
Övriga
14058863 26.0% 26.0% 0.06%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 14500723 26.8% 26.8% 200
- Utländskt ägande 12320007 22.7% 22.7% 200
- Anonymt ägande 2180716 4.0% 4.0%
Svenskt ägande 39657138 73.2% 73.2% 5547
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5747

Fördelat påUtländska konton 17960048 33.2% 33.2% 280
Svenska konton 36197813 66.8% 66.8% 5559
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5839
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 37049119 68.4% 68.4% -0.07% -0.07%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 39657138 73.2% 73.2% 5547 92.3%
USA 4472800 8.3% 8.3% 31 0.5%
Spanien 3506783 6.5% 6.5% 7 0.1%
Danmark 1369070 2.5% 2.5% 25 0.4%
Schweiz 922494 1.7% 1.7% 12 0.2%
Övriga 2048860 3.8% 3.8% 125 2.1%
Anonymt ägande 2180716 4.0% 4.0%

Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5747 95.6%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.