Aktieägare

# Ägare ALIG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Latour 15846809 29.3% 29.3%
2019-10-31
2 Alantra EQMC Asset Management SGIIC 4745482 8.8% 8.8% 2019-08-26
3 Lannebo Fonder 4358760
8.0% 8.0% -0.26% 2019-10-31
4 Swedbank Robur Fonder 3770497 7.0% 7.0%
2019-10-31
5 Peder Pråhl 2902543 5.4% 5.4%
2017-09-14
6 Handelsbanken Fonder 2728830
5.0% 5.0% 0.04% 2019-10-21
7 Länsförsäkringar Fonder 1337187 2.5% 2.5% -0.03% 2019-10-31
8 Enter Fonder 1313905 2.4% 2.4% 0.23% 2019-10-31
9 C WorldWide Asset Management 938315 1.7% 1.7% 0.17% 2019-10-31
10 BMO Global Asset Management 927480 1.7% 1.7%
2019-09-30
11 Anders Jonsson 758096 1.4% 1.4%
2019-10-31
12 Dimensional Fund Advisors 673769 1.2% 1.2%
2019-09-30
13 JNE Partners 614721 1.1% 1.1%
2018-05-09
14 Augustus Capital
527839 1.0% 1.0%
2019-09-30
15 RBC Global Asset Management 492533 0.9% 0.9%
2019-07-31
Total top 15
41936766 77.4% 77.4% 0.14%
Övriga
12221095 22.6% 22.6% -0.14%
Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 14686147 27.1% 27.1% 201
- Utländskt ägande 13716200 25.3% 25.3% 201
- Anonymt ägande 969947 1.8% 1.8%
Svenskt ägande 39471714 72.9% 72.9% 5443
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5644

Fördelat påUtländska konton 18290207 33.8% 33.8% 265
Svenska konton 35867654 66.2% 66.2% 5452
Totalt 54157861 100.0% 100.0% 5717
Koncentration Antal aktier Kapital Röster Δ Kapital Δ Röster
De 10 största ägarna 38869808 71.8% 71.8% 0.14% 0.14%
Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 39471714 72.9% 72.9% 5443 92.2%
Spanien 5573192 10.3% 10.3% 8 0.1%
USA 4306473 8.0% 8.0% 32 0.5%
Danmark 1340383 2.5% 2.5% 28 0.5%
Schweiz 919454 1.7% 1.7% 11 0.2%
Övriga 1576698 2.9% 2.9% 122 2.1%
Anonymt ägande 969947 1.8% 1.8%

Totaltt 54157861 100.0% 100.0% 5644 95.6%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.