Värderingar och affärsetik

Alimaks företagskultur baseras på följande kärnvärden som ska prägla vårt arbete:

  • Nära kunden både geografiskt och intellektuellt
  • Långsiktiga partnersamarbeten
  • Perfektion och kontinuerliga förbättringar
  • Trygghet i arbetet

Nära kunden både geografiskt och intellektuellt

Med en installerad bas av 21 000 enheter världen över så finns vi överallt och har oöverträffad insikt i kundernas behov. Vi är en ledande tillverkare inom kuggstångsdrifts-branschen och vi utvecklar effektiva produkttillämpningar baserade på erfarenheter som hjälper oss att identifiera och uppfylla kundens förväntningar och krav.

Att leverera en produkt är enkelt – att hjälpa kunden få ut mesta möjliga av utrustningen under dess långa brukningstid är däremot verkligen en konst och det är här som vårt globala engagemang kommer in. Vi ger heltäckande supporttjänster under hela tiden som utrustningen används. Kunden kan alltid räkna med långsiktig kundsupport från lokala Alimak Hek-kontor eller från en auktoriserad representant.

Alimak In The Construction Industry 4
Alimak In The Construction Industry 4

Alimak i byggindustrin


Långsiktiga partnersamarbeten

Alimak Heks storlek och ekonomiska stabilitet gör oss till en pålitlig och långsiktig partner. Vi investerar kontinuerligt i teknik, utrustning, leverantörer, kompetens och service, och dessutom finns vi lokalt.

Perfektion och kontinuerliga förbättringar

Vi vet att det inte finns någon genväg till ett väl utfört arbete. Vårt engagemang inom forskning och utveckling gör att utrustning och tjänster uppfyller och ofta överskrider de högsta standarderna inom kvalitet och säkerhet. Integrerade program och tekniktillämpningar används för att utveckla och ta fram de lämpligaste systemlösningarna.

Trygghet i arbetet

Alimak Hek ger trygga lösningar som täcker in allt från överensstämmelse med standarder via personsäkerhet till snabb tillgång på reservdelar och service. All utrustning och alla komponenter som levereras från våra fabriker genomgår stränga säkerhetskontroller och tester. Komponenternas material och konstruktion testas och utvecklas oavbrutet för att öka tillförlitligheten och slitagemotståndet ytterligare. Alla anställda och all servicepersonal, inklusive anställda hos distributörer och återförsäljare, genomgår kontinuerlig utbildning i säkerhet, teknik och underhåll.

Våra värderingar är också vägledande för vårt ansvar och arbete för en hållbar utveckling. Vi ska, på samtliga marknader, agera som ett företag baserat på våra gemensamma värderingar, affärsprinciper, policys och riktlinjer och rapportering.

Vår uppförandekod bygger på UN Global Compacts 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption, är också vägledande för vårt hållbarhetsarbete.

För mer information om Alimaks Uppförandekod se Alimak Code of Conduct (PDF).

Dokument

Download item year list