Värderingar och affärsetik

Allt vi gör styrs av våra värderingar som inkluderar: Samarbete, integritet, respekt och innovation. De är en del av Alimak Group Way, som utöver företagsvärderingarna också beskriver de tre hörnstenarna i hur koncernen arbetar: Genom kundfokus, som ett företag som alltid sätter säkerhet först.

SÄKERHETEN FRÄMST
Personsäkerhet är vår viktigaste prioritet. Vi är den globalt ledande aktören av säkra lösningar inom våra segment.

KUNDFOKUS
Kundfokus genomsyrar hela vår verksamhet. Vår framgång baseras på våra kunders nöjdhet.

ETT FÖRETAG
Vi är ett globalt företag med verksamhet i många länder. Det är vårt gemensamma erbjudande som skapar värde för våra kunder.

Våra kärnvärderingar

Samarbete

 • Vi samarbetar; både internt och externt – med alla våra intressentgrupper.
 • Vi litar på, delar information med och stödjer varandra.
 • Vi arbetar tillsammans, utnyttjar Alimak Groups samlade kompetens för att skapa resultat.

Integritet

 • Vi följer lagar, regler och lokala föreskrifter på alla marknader.
 • Vi är öppna och ärliga mot varandra, både inom och utanför företaget.
 • Vi säger till när någonting är fel eller inte fungerar som det ska.
 • Vi tar ansvar för våra handlingar.

Respekt

 • Vi behandlar alla på ett rättvist, jämställt och respektfullt sätt.
 • Vi värdesätter mångfald, talang, olika idéer och nya perspektiv.
 • Vi levererar enligt våra löften.

Innovation

 • Vi leder den globala utvecklingen av nya lösningar för att förbättra säkerhet, produktivitet och hållbarhet inom vår bransch.
 • Vi utgår från kundnytta för att prioritera våra insatser.
 • Vi uppmuntrar alla medarbetare att utveckla våra erbjudanden och processer.

Uppförandekod och affärsetik

Vår uppförandekod bygger på UN Global Compacts 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption, är också vägledande för vårt hållbarhetsarbete.

Dokument

Download item year list