Uppförandekod

Alimak Groups uppförandekod beskriver företagets sätt att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarfullt sätt. Den beskriver de principer vi följer och ger oss praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut.

Alla medarbetare inom Alimak Group utbildas regelbundet om uppförandekoden. Utbildningen ingår redan i introduktionsprogram för nyanställda och återkommer regelbundet under anställningen.

Alimak Group följer UN Global Compact och dess tio principer som syftar att vägleda företags uppförande när det gäller mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

Rapportera avvikelser

För att rapportera eventuell bristande efterlevnad av koden, överträdelser av lokala lagar, belysa andra problem i verksamheten eller ställa frågor om vårt affärsbeteende finns vårt rapporteringsverktyg, se länk längst ned på denna sida. Det går även att rapportera eller ställa frågor genom att maila till skoglund@kntr.se eller genom skicka post till:

KANTER Advokatbyrå KB
Att: Victoria Skoglund
Engelbrektsgatan 3
P. O. Box 1435
SE-111 84 Stockholm

Oavsett rapporteringskanal kommer alla anmälningar om potentiella överträdelser av riktlinjerna som görs i god tro att erhålla en snabb, rättvis och noggrann hantering inkluderande undersökning med relevant intern och/eller extern assistans. Det kommer att inte att förekomma någon form av vedergällning eller andra negativa konsekvenser för personer som rapporterar i god tro. Den mottagna informationen kommer att hanteras i enlighet med den svenska dataskyddsinspektionens riktlinjer.

Alimak Elevators Provides Emergency Escape In Road And Railway Tunnels
Alimak Elevators Provides Emergency Escape In Road And Railway Tunnels

Alimakhissar underlättar nödutrymning i väg- och järnvägstunnlar världen över

Dokument