Alimak Group skapar värde för alla intressenter genom sin affärsmodell som går ut på att tillhandahålla världsledande vertikala transportlösningar för professionellt bruk med fokus på säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet.

Affärsområden

Construction Equipment

Construction Equipment utvecklar, tillverkar och säljer ett brett utbud av hissar, arbets- och transportplattformar samt material- och tornkranshissar för temporärt bruk vid bygg- och renoveringsprojekt.

Läs Mer

Industrial Equipment

Industrial Equipment utvecklar, tillverkar och säljer ett brett utbud av hissar, enheter och plattformar för permanent bruk. De viktigaste marknaderna är industrisektorer som infrastruktur, cement, hamnar, oil & gas samt energi, däribland vindkraft.

Läs Mer

After Sales

After Sales erbjuder ett brett utbud av eftermarknadstjänster, framför allt riktade till koncernens egna kunder. Erbjudandet omfattar installation, teknisk support, underhåll, reparation, renovering, utbildning, inspektioner och reservdelar.

Läs Mer

Rental

Affärsområdet Rental hyr ut koncernens bygghissar och plattformar till byggindustrin på ett antal nyckelmarknader i Europa och Australien. Uthyrningsverksamheten kompletteras med en rad tillhörande supporttjänster. Affärsområdet säljer även begagnad utrustning.

Läs Mer
offices-map

Alimak Group across the world

Alimak Group har ett globalt nätverk av egna försäljningskontor och distributörer, i mer än 100 länder. Tack vare den globala organisationen hamnar Alimak Group nära kunderna, vilket ger oss en god kunskap om deras verksamheter, skapar långsiktiga relationer och säkerställer en hög servicekvalitet.

Pressmeddelanden