Alimak Group skapar värde för alla intressenter genom sin affärsmodell som går ut på att tillhandahålla världsledande vertikala transportlösningar för professionellt bruk med fokus på säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet.

Divisioner

Facade Access

Facade Access erbjuder permanenta byggnadsunderhållssystem och fasadåtkomstlösningar tillgängliga för varje byggnadsstruktur oavsett dess enkelhet eller komplexitet.

Läs Mer

Construction

Construction Equipment erbjuder ett brett utbud av hissar och plattformar baserade på kuggstångsdriven teknik. De används temporärt i samband med bygg- och renoveringsprojekt.

Läs Mer

Industrial

Industrial erbjuder ett brett utbud av hissar och plattformar för permanent användning i ett brett spektrum av industrier, inklusive hamnar och varv, energi, olja & gas och cement.

Läs Mer

Wind

Wind erbjuder produkter, lösningar och utbildningskurser för säkert arbete i vindkraftverk, såsom servicehissar, stegar och interna komponenter i syfte att hjälpa kunderna att göra vindkraft konkurrenskraftig.

Läs Mer
offices-map

Alimak Group across the world

Alimak Group har ett globalt nätverk av egna försäljningskontor och distributörer, i mer än 100 länder. Tack vare den globala organisationen hamnar Alimak Group nära kunderna, vilket ger oss en god kunskap om deras verksamheter, skapar långsiktiga relationer och säkerställer en hög servicekvalitet.
Pressmeddelanden